Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Nyhet

NewGeneris: Newborns and Genotoxic exposure risks

Publisert Oppdatert


I løpet av de siste tiårene har det vært en økning av sykdommer som blant annet astma, allergi og allergisk eksem og kreft hos barn. Årsaken til denne utviklingen er ikke kjent. En mulig årsak kan være eksponering for fremmedstoffer. Disse stoffene finnes både i miljøet og i maten vi spiser, og de kan være kreftfremkallende eller ha immunskadelige egenskaper. NewGeneris ønsker å undersøke om eksponering for fremmedstoffer under svangerskapet spiller en rolle for den økte forekomsten av sykdom hos barn.


Har du funnet en feil?

Det viktigste forskningsverktøyet i NewGeneris er biomarkører, dette er kjemiske eller cellulære komponenter i blodet. Vi skal også beregne inntaket av fremmedstoffene hos mødrene. Dette beregnes ved hjelp av informasjonen som er gitt i spørreskjemaene, i tillegg til at blodprøvene blir analysert. Kombinasjonen av eksponeringsdata, biomarkører og barnets helsestatus vil bli brukt for å undersøke om biomarkørene gir oss et godt bilde på eksponeringen for fremmedstoffer under svangerskapet, og om eksponering for disse stoffene kan gi økt risiko for sykdom hos barnet.

I NewGeneris inngår flere mor–barn-prosjekter. I Norge opprettes BraMat og BraMiljø (begge er delprosjekter av Den norske mor og barn-undersøkelsen). I tillegg opprettes det prosjekter i Spania (Sabadell-Barcelona og Asturias), Storbritannia (Bradford) og Hellas (Kreta). Det benyttes også data fra allerede eksisterende fødselsstudier i Danmark, Spania (Menorca), Storbritannia og Tyskland. Data fra alle disse prosjektene vil bli sammenstilt, og på den måten får vi et bredere sammenligningsgrunnlag og bedre statistikk. Vi vil også lettere kunne oppdage forskjeller og likheter mellom ulike europeiske land.