Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.
Nyhet
Ny restriksjon etter norsk forslag:

Mindre kvikksølvutslipp i Europa

Kvikksølv og kvikksølvforbindelser er helseskadelig både for mennesker og dyr. Forbindelsene brytes langsomt ned og finnes i høye nivåer i naturen. For å redusere forekomsten og eksponering av befolkningen, har Norge utarbeidet et restriksjonsforslag for bruk av fem såkalte fenylkvikksølv-forbindelser. Restriksjonen ble vedtatt i EU-kommisjonen i slutten av september 2012. Folkehelseinstituttets har hatt en sentral rolle i vurderingen av helseeffekter av disse kvikksølvforbindelsene.

Kvikksølv til produksjon av hjul til kontorstoler. Foto Colourbox.no Dokumentasjonen viser at de totale utslippene fra de fem kvikksølvforbindelsene bidrar til 4–7 prosent av de årlige utslippene av kvikksølv til luft i Europa.
  • Den nye restriksjonen vil medføre en reduksjon av kvikksølv til luft med 4 prosent og dette utgjør ca 6 tonn årlig. En restriksjon vil derfor medføre en betydelig reduksjon av kvikksølvutslipp til miljøet i Europa.

I Norge har bruk av kvikksølv i produkter vært forbudt siden 2008. Mesteparten av kvikksølvet som tilføres norsk miljø i dag, kommer med luftstrømmer og produkter fra andre land. Arbeidet som gjøres for å skjerpe internasjonalt regelverk er nøkkelen til mindre kvikksølvforurensning både her og andre steder, for eksempel i Arktis.

De fem forbudte kvikksølvforbindelsene brukes for blant annet å produsere tettemidler, pakninger, elektroniske produkter, hjul på rulleskøyter og kontorstoler og andre produkter av elastisk plast. Den årlige produksjonen av stoffene i EU er rundt 130-260 tonn. Av dette brukes 36-70 tonn produkter innen EU.

EU vedtok i 2005 å jobbe aktivt for å redusere nivået av kvikksølv i miljøet og slik redusere den humane eksponeringen. Selv en moderat økning i eksponering er betenkelig.

  • Kvikksølvforbindelser som spres i naturen omdannes til bl.a. metylkvikksølv som ved tilstrekkelig høye nivåer kan gi skader på nervesystemet til foster.

EU har derfor iverksatt flere tiltak og deriblant er den nye restriksjonen for bruk av fenylkvikksølvforbindelser.

Bakgrunn

For en tid tilbake fikk Folkehelseinstituttet i oppdrag fra Klima og forurensningsdirektoratet (Klif) å delta i utarbeidelsen av et restriksjonsforslag for bruk av fenylkvikksølvforbindelser. Folkehelseinstituttet har derfor utarbeidet helserisikovurdering av de fem fenylkvikksølvforbindelsene som restriksjonen omfatter. Både denne restriksjonen og restriksjonen som gjelder kvikksølv i måleinstrumenter er vedtatt etter å ha blitt behandlet i samsvar med rutinene for restriksjoner i REACH.

Restriksjonen er behandlet i ECHA (The European Chemicals Agency) og ble vedtatt i EU-kommisjonen 19. september 2012.

Fakta om REACH

  • Er the European Community Regulation on Chemicals and their safe use. Kommisjonen tar seg av spørsmål om Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemical substances.
  • Kommisjonen fungerer etter en lov som trådte i kraft 1.juni 2007
  • Målet er å øke beskyttelsen av menneskers helse og av miljøet gjennom bedre og tidligere identifikasjon av skadelige egenskaper ved kjemiske stoffer
  • REACH plasserer større ansvar på industrien
  • Den nye restriksjonen er nå inne i REACH vedlegg XVII