Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Forskningsfunn

Miljøgifter kan gi redusert immunforsvar

Publisert Oppdatert

Påvirkning av miljøgifter i svangerskapet henger sammen med høyere risiko for infeksjoner de første tre leveåra og lavere respons på vaksiner. Dette er funnet i to studier fra Den norske mor og barn-undersøkelsen (MoBa) ved Folkehelseinstituttet.

Foto: Colourbox.com
Foto: Colourbox.com

Påvirkning av miljøgifter i svangerskapet henger sammen med høyere risiko for infeksjoner de første tre leveåra og lavere respons på vaksiner. Dette er funnet i to studier fra Den norske mor og barn-undersøkelsen (MoBa) ved Folkehelseinstituttet.


Miljøgiftene PFAS, PCB og dioksin finnes i små mengder i matvarer, og uheldige helseeffekter skyldes opphopning av stoffer som brytes ned langsomt. Disse stoffene kan overføres gjennom morkaken og morsmelk, og fostre og små barn kan være mer utsatt for virkninger av disse stoffene.

I delstudien BraMat ble to hundre deltakere fra MoBa fulgt opp fram til barna var tre år. Nivået av PFAS i mors blod ved fødselen ble målt, og inntaket av PCB og dioksin ble beregnet ut ifra et spørreskjema om kosthold som ble fylt ut midt i svangerskapet. Antall episoder med vanlige infeksjoner hos barnet ble registrert, og virkningen av barnevaksiner (Hib, stivkrampe, meslinger og røde hunder) ble målt i blodprøver ved treårsalder. 

  • Forkjølelser og mage/tarminfeksjoner hos barnet forekom oftere ved høyere nivåer av PFAS hos mødre.
  • Barn av mødre med forhøyede nivåer av PFAS hadde dårligere respons på vaksine mot røde hunder. 
  • Høyest inntak av PCB og dioksin hos mødre viste sammenheng med risiko for luftveisinfeksjoner og episoder med tetthet i brystet hos barna. 
  • Responsen på vaksine mot meslinger var lavere hos barn fra mødre med høyest inntak av PCB og dioksin i svangerskapet. 
  • Det var ingen sammenheng mellom nivået av PFAS, PCB og dioksin og astma og allergi hos barna.

Hos foster og nyfødte er immunsystemet i utvikling, og disse gruppene kan derfor være spesielt utsatte for miljøgifter.

- En tidligere studie av færøyske barn antydet at forhøyede nivåer av PFAS i mors blod hang sammen med redusert immunrespons i forbindelse med barnevaksinene. Vår studie støtter disse funnene. Det trenges imidlertid ytterligere forskning for å undersøke andre effekter av PFAS, sier Berit Granum, prosjektleder for BraMat studien.

BraMat er en delstudie av Den norske mor og barn-undersøkelsen, som nå har en unik samling av spørreskjemadata og biologiske prøver fra over 100 000 barn samt mødre og fedre. Arbeidet i BraMat ble støttet av EU-prosjektet NewGeneris.

Referanser