Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Miljøgifter i mors mat kan svekke immunforsvaret til barnet »

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Miljøgifter i mors mat kan svekke immunforsvaret til barnet

Forskningsfunn

Doktorgrad:

Miljøgifter i mors mat kan svekke immunforsvaret til barnet

Noen miljøgifter i maten mor spiser under svangerskapet, kan svekke immunforsvaret og føre til økt mottakelighet for infeksjoner hos barnet. Dette kommer fram av doktorgradsarbeidet til cand. scient. Solvor Berntsen Stølevik som har utført sitt arbeid ved Folkehelseinstituttet.

Noen miljøgifter i maten mor spiser under svangerskapet, kan svekke immunforsvaret og føre til økt mottakelighet for infeksjoner hos barnet. Dette kommer fram av doktorgradsarbeidet til cand. scient. Solvor Berntsen Stølevik som har utført sitt arbeid ved Folkehelseinstituttet.


Solvor Stølevik sobe_3513.
Solvor Stølevik sobe_3513.
Maten vi spiser kan inneholde stoffer som er skadelig for helsa vår. Fosteret kan være spesielt sårbart for slike stoffer, med følger for helsa videre i livet. Hensikten med doktorgradsarbeidet var å undersøke om stoffer i maten som mor spiser under svangerskapet kan påvirke immunforsvaret til barnet.

Undersøkelsen konsentrerte seg om miljøgiftene PCBer (polyklorinerte bifenyler) og dioksiner som finnes som forurensning i en del mat, og akrylamid som kan dannes i mat ved varmebehandling.

Funnene tyder på at man fortsatt må arbeide for å redusere eksponeringen for PCBer og dioksiner, og at kvinner i fruktbar alder av hensyn til barna de skal få bør unngå å spise mat som inneholder mye av disse stoffene.  

Resultater

  • Mors inntak av PCBer og dioksiner kan gi økt risiko for at barna de tre første leveårene får mer
    • astma-lignende symptomer
    • luftveisinfeksjoner
    • den fjerde barnesykdommen
  • Videre ble det funnet en mulig sammenheng mellom mors inntak av PCBer og dioksiner og redusert respons på meslingevaksinen. Dette tyder på et svekket immunforsvar.
  • Det ble ikke funnet noen sammenheng mellom mors inntak av akrylamid og barnets helse.

Om studien

205 mødre og deres barn deltok i studien, kalt BraMat. BraMat er en studie under Den norske mor og barn undersøkelsen (MoBa). Mors inntak av stoffene fra mat under svangerskapet ble beregnet på grunnlag av detaljert kostholdsinformasjon fra spørreskjema. Barnas helse i de tre første leveårene ble undersøkt ved hjelp av spørreskjema og ulike målinger i blod.

Fakta

Doktorand: Cand. scient. Solvor Berntsen Stølevik
Grad: Philosophiae doctor
Fakultet: Det medisinske fakultet
Institutt: Avdeling for mat, vann og kosmetikk, Divisjon for miljømedisin, Nasjonalt folkehelseinstitutt
Fagområde: Immuntoksikologi
Veiledere: Martinus Løvik, Unni Cecilie Nygaard, Berit Granum, Ellen Namork og Per Nafstad
Prøveforelesning: 4.juni kl 16.15 i grønt auditorium i laboratoriebygget på Ullevål sykehus
Disputasdato: 5. juni kl 10.15i Gamle festsal i Urbygningen på Karl Johan
Avhandlingens tittel: Immunotoxic effects of dietary toxicants: focus on prenatal exposure to acrylamide, polychlorinated biphenyls and dioxins