Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Miljøforurensninger i mat og drikke»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Miljøforurensninger i mat og drikke

Nyhet

Studie

Miljøforurensninger i mat og drikke

Opp til tolv fluorerte miljøforurensninger (PFC) ble funnet i mat og drikke som nylig ble undersøkt i en studie ved Folkehelseinstituttet. De høyeste konsentrasjonene ble funnet i fisk og fiskelever. Mengden PFC som ble beregnet at vi får i oss, er 100-2500 ganger lavere enn det EFSA mener er trygt.

Opp til tolv fluorerte miljøforurensninger (PFC) ble funnet i mat og drikke som nylig ble undersøkt i en studie ved Folkehelseinstituttet. De høyeste konsentrasjonene ble funnet i fisk og fiskelever. Mengden PFC som ble beregnet at vi får i oss, er 100-2500 ganger lavere enn det EFSA mener er trygt.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

fisk, sildetønne.jpg
I de siste 50 årene har polyfluorerte alkylstoffer (PFC) blitt brukt i mange ulike produkter som for eksempel i smøremidler, maling, matvareinnpakking, impregnering av tekstiler og brannslukningsskum.

Bekymring rundt bruk av disse stoffene oppstod ved årtusenskiftet da et av stoffene kalt PFOS, ble funnet i naturen mange steder i verden, også i Arktis, og i blodet til mennesker.

I ettertid har det blitt forsket mye på denne gruppen miljøforurensinger. Blant annet har dyreforsøk vist at stoffene kan ha uheldige effekter på reproduksjon og utvikling. Det er så langt ikke entydig påvist effekter på mennesker.

To studier

Divisjon for miljømedisin ved Folkehelseinstituttet har nylig gjennomført to studier for å undersøke
1. forekomsten av PFC i norsk mat
2. kartlegge om det vi spiser påvirker hvilken mengde PFC vi har i blodet.

Opp til tolv ulike PFC-forbindelser ble funnet i prøvene av mat og drikke som ble undersøkt, og mengdene var tilsvarende eller lavere enn hva som er funnet i undersøkelser ellers i verden. De høyeste konsentrasjonene ble funnet i fisk og fiskelever.

I den andre undersøkelsen ble mengden PFC målt i blodet til 175 kvinner og menn. Det ble også beregnet hva disse personene hadde fått i seg av de samme stoffene gjennom maten (kostinntaket).

Studien viste en god sammenheng mellom hvor mye PFC man fant i blodet til deltagerne og kostinntaket. Videre viste det seg at den maten som betydde mest for blodnivået var fisk og skalldyr.

Mengden PFC som ble beregnet at vi får i oss, er 100-2500 ganger lavere enn det EFSA (European Food Safety Authority) mener er trygt:

En ny studie er nå i gang for å undersøke hvilken betydning innemiljøet har for mengden PFC i blodet.

Referanser:
Haug, LS., Salihovic, S., Jogsten, IE., Thomsen, C., van Bavel, B., Lindstrom, G., Becher, G..
Levels in food and beverages and daily intake of perfluorinated compounds in Norway. Chemosphere (2010) 80; 1137-1143.

Haug, LS., Thomsen, C., Brantsæter, AL, Kvalem, HE, Haugen, M., Becher, G., Alexander, J., Meltzer, HM., Knutsen, HK. Diet and particularly seafood are major sources of perfluorinated compounds in humans. Environment International (2010) 36; 772-778.