Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.
Nyhet
Doktorgrad om luftforurensning og kreft

Mekanismer involvert i apoptose forårsaket av polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH-er)

Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) dannes ved ufullstendig forbrenning av organisk materiale. Kilder til utslipp av PAH er blant annet fyringsanlegg, bileksos, visse industriprosesser og vedfyring. Det er kjent at enkelte PAH-forbindelser skader arvematerialet (DNA), og på denne måten kan føre til kreft hos dyr og mennesker. Nå har Anita Solhaug ved Folkehelseinstituttet gjennom sitt doktorgradsarbeid påvist nye egenskaper ved PAH som kan være med på å forklare hvordan dette skjer.

Solhaug.jpg
Prosjektet har vist at enkelte PAH-forbindelser kan omdannes til reaktive mellomprodukter, som binder seg til og skader DNA og enkelte enzymer i cellen. Cellene gjenkjenner disse skadene, og starter opp flere synkrone signaler som både setter i gang overlevelsesprosesser og prosesser som kan føre til celledød (apoptose).

Særlig interessant er det at forbindelser i gruppen PAH kan starte overlevelsessignaler som ser ut til å være uavhengig av dannelsen av reaktive metabolitter. Dette kan bety at celler som har fått en DNA-skade som isolert sett burde føre til celledød, likevel kan overleve, men da med en økt sannsynlighet for at permanente DNA-skader (mutasjoner) kan oppstå. Virkningen av forbindelsene på balansen mellom dødssignaler og overlevelsessignaler kan være av stor betydning for å bestemme forbindelsens mutagene og kreftfremkallende evne. Videre studier av mekanismene som er involvert i denne toksiske responsen vil derfor være med på å belyse betydningen av faktorer som genetisk sammensetning, miljø og livsstil for utviklingen av lungekreft.

Anita Solhaug disputerte for graden Dr. Scient ved Biologisk institutt, Universitetet i Oslo, fredag 18. februar 2005.

Avhandlingens tittel: Mechanisms involved in the apoptosis induced by polycyclic aromatic hydrocarbons and cyclopenta polycyclic aromatic hydrocarbons [thesis]. Oslo: Universitetet i Oslo: Nasjonalt folkehelseinstitutt; 2005.