Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Liten eller ingen kreftrisiko fra asbestholdige vannrør»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Liten eller ingen kreftrisiko fra asbestholdige vannrør

Nyhet

Liten eller ingen kreftrisiko fra asbestholdige vannrør

I 2004 var det registrert totalt 567 nye tilfeller av magekreft i Norge. De fleste epidemiologiske studier kan ikke påvise noen sammenheng mellom asbesteksponering via drikkevann og økt kreftrisiko. Dersom det er en sammenheng mellom asbestfibrer i vann fra drikkevannsledninger og magekreft, er risikoen beregnet til å gi ett krefttilfelle hvert sjuende år.

I 2004 var det registrert totalt 567 nye tilfeller av magekreft i Norge. De fleste epidemiologiske studier kan ikke påvise noen sammenheng mellom asbesteksponering via drikkevann og økt kreftrisiko. Dersom det er en sammenheng mellom asbestfibrer i vann fra drikkevannsledninger og magekreft, er risikoen beregnet til å gi ett krefttilfelle hvert sjuende år.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Innånding av asbestfiberer er vist å være kreftfremkallende, både i befolkningsstudier og i forsøk med dyr. Dyreeksperimentelle studier har derimot ikke gitt holdepunkter for at asbest inntatt gjennom munnen er kreftfremkallende. De fleste befolknings-studier kan heller ikke vise noen sammenheng mellom asbesteksponering via drikkevann og økt kreftrisiko, og Verdens helseorganisasjon konkluderte i 2003 med det samme.

Problemstillingen asbesteksponering fra drikkevannsledninger og mulig kreftrisiko har vært oppe til diskusjon ved flere anledninger de siste 20-30 år. Det er beregnet at om lag 600 000 personer er eksponert for asbestfibrer fra drikkevann. Dette skyldes bruk av asbestsementrør i ledningsnettet. Oppsamlet regnvann fra eternittak kan være en tilleggskilde. Antallet kilometer asbestsementledninger i norske vannverk har blitt langsomt redusert etter asbestforbudet i 1977, fra nær 6 000 til ca 3 000 km i 2005.

En nyere norsk undersøkelse av fyrvoktere viste en svak økning av forekomst av magekreft hos dem som drakk vann oppsamlet fra asbestholdig eternittak, sett i forhold til alle andre fyrvoktere. Yrkesgruppen hadde vært eksponert for meget høye konsentrasjoner av asbestfiber, og minst 2000 ganger høyere enn forbrukere som er tilknyttet et vannverk med asbestsementrør i hele eller deler av sitt vannledningsnett. Med bakgrunn i resultatene fra denne undersøkelsen, har en ekspertgruppe ved Nasjonalt folkehelseinstitutt og Universitetet i Oslo beregnet hvor stor risikoen i hele den norske befolkningen kan være for magekreft forårsaket av asbest fra drikkevannsledninger. Gruppen har vært ledet av divisjonsdirektør Erik Dybing ved Folkehelseinstituttet.

Fyrvokterstudien ga holdepunkter for en sammenheng mellom asbest i drikkevann og kreft i magesekken, med en anslått tilleggsrisiko i størrelsesorden 2,5 tilfeller per 100 eksponerte. Dersom den rapporterte risikoøkningen i fyrvokterundersøkelsen legges til grunn, er det beregnet at inntak av asbest gjennom drikkevann fra asbestsementledninger i vanlig norsk drikkevannsforsyning, kan ha gitt 0,12-0,16 tilfeller av kreft i magesekken per år, med en usikkerhet i anslaget fra 0 til 2 tilfeller. Beregningen tilsier mest sannsynlig ett tilfelle av magekreft hvert sjuende år.