Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.
Nyhet

Høyanger – kvikksølvutslipp

Folkehelseinstituttet vil vurdere hvilke helseeffekter utslippet av kvikksølv fra bedriften Eras Metall AS har for befolkningen i Høyanger når omfanget av utslippet er kartlagt. Statens forurensingstilsyn (SFT) har pålagt stenging av bedriften og følger opp saken fra sin side.

piperøyk utslipp industri.jpg

Folkehelseinstituttet skal bistå kommunelegen i Høyanger og SFT i å vurdere helseeffekter etter ulovlig utslipp av kvikksølv fra bedriften Eras Metal AS. SFT skal kartlegge hvilke mengder kvikksølv befolkningen i verste fall kan ha blitt utsatt for.

Folkehelseinstituttet vil vurdere omfanget av kvikksølvutslippet i lys av det man vet om helseeffekter av slike utslipp. Det skal høye nivåer av metallisk kvikksølv til i innåndingsluften for at man kan finne helseeffekter.

Kvikksølvutslipp medfører imidlertid en svært uheldig belastning på miljøet, idet metallisk kvikksølv omdannes til såkalt metylkvikksølv når det slippes ut i naturen. Metylkvikksølv er en kvikksølvforbindelse, som vil inngå i næringskjeden og deretter inntas via mat (fisk og annen sjømat). Dette er en viktig bakgrunn for at SFT har meget strenge utslippsgrenser for kvikksølv. Helseeffekter som følge av utslipp der kvikksølvforbindelser inngår i næringskjeden er dokumentert.

Bakgrunn

Eras Metall AS fikk i 2003 tillatelse fra SFT til behandling av støv fra stålsmelteverk og har vært i drift fra 2006. Etter at SFT avdekket ulovlige utslipp av kvikksølv på en inspeksjon i februar i år, ble bedriften pålagt å stanse produksjonen. SFT ser svært alvorlig på utslippene av kvikksølv og vurderer å anmelde forholdet.

Krav fra SFT

Bedriften skal etter planen installere kvikksølvrensing i nær framtid. Bedriften kan ikke starte opp igjen før dette er på plass. Utslippene skal etter dette ligge innenfor SFTs krav om utslipp som er maksimum 1 kilo kvikksølv per år.

SFT vil stille strenge krav til å gjenoppta produksjonen, med særlig vekt på dokumentasjon av råvare og utslipp både til luft og vann. SFT vil ha en tett oppfølging av bedriften for å sikre at utslipp av prioriterte miljøgifter holdes så lavt som mulig.

Kvikksølv er en prioritert miljøgift og myndighetene arbeider aktivt for å redusere de totale utslippene. Det ble i 2008 vedtatt forbud mot bruk av kvikksølv i produkter. Kvikksølv er et globalt problem fordi det ikke brytes ned og kan tas opp av levende organismer og oppkonsentreres i næringskjeden.

Spørsmål til SFT:

  • avdelingsdirektør Signe Nåmdal, avdeling for klima og industri, telefon: 22 57 35 36
  • seksjonssjef Harald Sørby, seksjon for mineralsk og petrokjemisk industri, telefon: 22 57 34 74