Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Nyhet

Helseskader etter vulkanutbrudd?

Publisert Oppdatert


Kan askepartiklene fra vulkanutbruddet på Island skade lunger og luftveier? Et internasjonalt forskerteam har undersøkt partikler fra ulike perioder i utbruddet, men har foreløpig ikke funnet noe alarmerende. Selv om Norge også ble utsatt for askeskyen, er det altså ingen grunn til bekymring, melder Folkehelseinstituttet.


Har du funnet en feil?

Kilde: Colourbpx.
Kilde: Colourbpx.
Undersøkelsene av askeutslippet fra Eyafjallajøkull utføres i et samarbeid mellom britiske, islandske, italienske og amerikanske forskere. Selv om resultatene så langt tyder på at askepartiklene hadde liten evne til å skade lunger og luftveier, er det mulig at de store mengdene av partikler i luften kan oppveie at partiklene selv har lite helseskadelig potensial. Dette undersøkes nå videre.

- Mengden partikler i luften over Norge var ganske liten, og når det viser seg at askepartiklene i seg selv er lite skadelige, er det liten grunn til å tro at dette skal få noen helsekonsekvenser i Norge, sier Per Schwarze, avdelingsdirektør, avdeling for Luftforurensning og støy ved Folkehelseinsituttet.

I partikkelutslipp fra vulkaner kan det forekomme kvartspartikler som er vist å være helseskadelige når nivåene blir høye nok. På Island fant man ikke nevneverdige mengder kvartspartikler. De innsamlede partikler besto først og fremst av mineraler som også i andre sammenhenger er vist å ha liten evne til å skade lunge og luftveier. Metaller fra mineralpartikler vurderes som mulig helseskadelige, men nivåene av metaller fra vulkanpartiklene var veldig lave og ikke helsemessig relevante.