Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Nyhet

Helseskadelige forbindelser i svevestøv

Publisert Oppdatert


Studier har vist at svevestøv fra blant annet eksos og fyring, henger sammen med økt sykelighet og dødelighet av lunge- og hjertekarsykdom. Dette forskningsprosjektet har påvist at svevestøv fra både vedfyring og dieseleksos gir betennelsesreaksjoner og celledød. Betennelsesreaksjoner i lungene synes å være sentrale i sykdomsutviklingen.


Har du funnet en feil?

DSC_0027.
DSC_0027.
- Sammensetningen av svevestøv kan variere betydelig avhengig av kilde og forbrenningsforhold. Det er fremdeles uklart hvilke kilder og hvilke forbindelser som bidrar mest til utvikling av sykdom, men det ser ut til at organiske komponenter (ufullstendig forbrenning fra diesel, biodiesel og vedfyring) er av større betydning enn metaller, sier seniorforsker og prosjektleder Marit Låg ved Folkehelseinstituttet.

- Studier tyder på at mange forskjellige partikkelkomponenter kan utløse betennelsesreaksjoner. Å identifisere de mest potente komponentene i svevestøvet er veldig krevende, siden sammensetningen er så kompleks og variabel. Det er også uklart hvordan de ulike forbindelsene oppfører seg i kombinasjon med andre forbindelser, tilføyer forsker Johan Øvrevik.

Hva er verstingen?

- Jeg tror dessverre at vi ikke kan svare på dette ennå, men vi jobber nå videre med fraksjonerte organiske ekstrakter av svevestøv fra dieseleksos, for å se om vi mer nøyaktig kan identifisere hvilke forbindelser som er av mest betydning, sier forsker Annike Irene Totlandsdal som kan oppsummere slik:

 • Svevestøv fra forskjellige kilder
  Foreløpige data fra prosjektet tyder på at svevestøv fra både diesel –og biodieseleksos, samt vedfyring, forårsaker både cytokindannelse (stoffer som aktiverer betennelsesreaksjoner) og død hos lungeceller. 
  - Videre er det interessant å nevne at vi har forskningsresultater som kan tyde på at forbrenning av biodiesel danner svevestøv som kan være mer helseskadelig enn svevestøv fra bruk av vanlig diesel. Bruk av biodiesel reduserer utslipp av svevestøv, men spørsmålet er om reduksjonen er tilstrekkelig for å veie opp mot svevestøvets økte helseskadelige potensial, sier Annike Irene Totlandsdal.
 • Metaller
  Også metaller kan være av betydning for betennelsesreaksjoner. Foreløpige resultater viser at kadmium, arsen og sink kan være spesielt potente.
 • Forsterkning av effekter ved betennelser
  - Vi har funn som tyder på at eksisterende betennelse i lungene (infeksjoner, astma etc) kan forsterke den skadelige effekten av svevestøv fra diesel. Dette studerer vi nå videre for å kunne belyse hvorfor noen er mer følsomme for luftforurensning enn andre, sier Johan Øvrevik.

  - Mer kunnskap om de helseskadelige forbindelsene og forbrenningskildene er avgjørende for å kunne igangsette mer effektive tiltak for å bedre luftkvaliteten i større byer, sier Marit Låg

Fakta om svevestøv

Svevestøv har en kompleks og varierende sammensetning og stammer fra mange ulike kilder. Det består av både forbrennings- og slitasjepartikler.

 • Forbrenningspartikler blir dannet ved ufullstendig forbrenning. Svært aktuelle kilder er trafikk, med utslipp av diesel-, biodiesel - og bensineksospartikler, i tillegg til vedfyring. Forbrenningspartikler består gjerne av en kjerne av karbon (kull) med en rekke organiske forbindelser (f.eks polysykliske aromatiske hydrokarboner - PAH) og/eller metaller bundet til overflaten.
 • Slitasjepartikler fra veidekke genereres i store mengder når biler kjører med piggdekk på veier som ikke er dekket av snø og is. Strøing av veiene kan også bidra til dette støvet. Disse partiklene inneholder metaller og mineraler.
  I mange større byer verden over, er lufta fylt av svevestøv. Svevestøv kan gjøre folk syke, men det er uklart hvilken sammensetning av svevestøvet som er avgjørende for effektene. Tiltak, som for eksempel innføring av biodiesel, kan endre sammensetningen, og dermed svevestøvets helseskadelige potensial. Et prosjekt ved Folkehelseinstituttet bidrar til å finne de helsefarlige forbindelsene. Slik kunnskap er viktig for utviklingen av målrettede tiltak for å redusere helseplager av svevestøv.