Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.
Nyhet
Doktorgrad

Helseeffekter av svevestøv fra vedfyring og veitrafikk

Anette Kocbach Bølling belyser i et doktorgradsprosjekt helseeffekter av svevestøv fra vedfyring og veitrafikk. Arbeidet konkluderer med at svevestøv fra vedfyring og veitrafikk gir ulike effekter på betennelsesreaksjoner i lungeceller dyrket i kultur.

Befolkningsstudier viser at eksponering for svevestøv ikke bare kan føre til utvikling og forverring av luftveis- og hjerte-karsykdommer, men også til økt dødelighet av disse sykdommene. Svevestøv som avsettes i lungene kan føre til en betennelsesreaksjon som et forsvar mot svevestøvet. En sterk eller vedvarende betennelsesreaksjonen kan gi celledød og vevsskade som kan føre til utvikling av sykdom både i lunge og hjertekar.

Ulik effekt

I Norge bidrar vedfyring og veitrafikk i stor grad til økte konsentrasjoner av svevestøv. Resultatene fra doktorgradsarbeidet antyder at svevestøv fra vedfyring og veitrafikk kan ha ulike effekter på helsen vår, men det ser ikke ut til at den ene kilden fører til mer alvorlige helseeffekter enn den andre. 

Svevestøvet fra vedfyring inneholdt store mengder organiske forbindelser, blant annet polysykliske aromatiske hydrokarboner, som kan være kreftfremkallende. Innholdet av slike organiske forbindelser kunne forklare opptil 80 % av betennelsesreaksjonene som ble forårsaket av vedfyringspartiklene. For veitrafikkpartiklene var det andre partikkelegenskaper som påvirket betennelsesreaksjonene i tillegg til de organiske forbindelsene.

Redusere utslipp

Disse resultatene antyder at det er viktig å redusere utslippene av organiske forbindelser fra begge kildene. Dette kan gjøres ved å bytte ut gamle vedovner med nye rentbrennende ovner eller pelletskaminer, eller ved å forbedre effektiviteten til katalysatorer i kjøretøy.

Arbeidet ble utført ved Divisjon for miljømedisin, Nasjonalt folkehelseinstitutt, og ble finansiert av VISTA (Det Norske Videnskaps-Akademi og Statoil) og Nasjonalt folkehelseinstitutt.

Publiserte arbeider

  • Kocbach et al. (2005) The Science of the Total Environment, 346: 231-243: Analytical electron microscopy of combustion particles: a comparison of vehicle exhaust and residential wood smoke.
  • Kocbach et al. (2006) Particle and Fibre Toxicology, 2006, 3: 1: Physicochemical characterisation of combustion particles from vehicle exhaust and residential wood smoke. (Open access)
  • Kocbach et al. (2008) Toxicology, 2008, 247: 123-132: Pro-inflammatory potential of wood smoke and traffic-derived particles in a monocytic cell line.
  • Kocbach et al. (2008) Toxicology and Applied Pharmacology, 2008, 232: 317-326: Particles from wood smoke and traffic induce differential pro-inflammatory response patterns in co-cultures.