Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Nyhet

Fjerning av CO2 med aminer

Publisert Oppdatert

Aminer er en stoffgruppe som kan brukes til å fjerne CO2 fra avgasser. Denne prosessen vil føre til utslipp av aminer. Aminene kan i verste fall omdannes til stoffer som kan være kreftfremkallende.

piperøyk utslipp industri.jpg

Aminer er en stoffgruppe som kan brukes til å fjerne CO2 fra avgasser. Denne prosessen vil føre til utslipp av aminer. Aminene kan i verste fall omdannes til stoffer som kan være kreftfremkallende.


Kreftfaren avhenger av mengden aminer som slippes ut, hvor mye som omdannes i atmosfæren og hvor sterktvirkende de kreftfremkallende stoffene er.

I Norge står rensing av CO2 fra industriutslipp høyt oppe på dagsordenen både hos politikerne, industrien og miljøbevegelsen. CO2-fangst med aminer regnes som den mest lovende metoden for å komme raskt i gang med fjerning av CO2. Aminene inngår i prosessen med å trekke ut CO2 fra avgassene og gjenvinnes før CO2 blir deponert.

Noen aminer vil imidlertid slippe ut i atmosfæren. De aktuelle aminene er stoffer som i seg selv er lite helseskadelige ved de konsentrasjonene som vil kunne forekomme rundt gasskraftverk. Men aminene vil også kunne inngå i kompliserte kjemiske reaksjoner i luften og danne nye stoffer slik som nitrosaminer, amider og nitraminer. Disse omdannelsesproduktene kan påvirke helse og miljø, noe som avhenger av i hvor stor grad disse stoffene dannes.

En teoretisk studie viser at noen av stoffene som dannes fra aminer kan være helseskadelige, avhengig av hvilket amin som brukes, og i hvilken grad disse nye stoffene dannes. Spesielt må man være oppmerksom på konsentrasjonen av omdanningsprodukter som kan være kreftfremkallende.

Ved Folkehelseinstituttet har man gjennomgått den internasjonale faglitteraturen som inneholder data om helsefaren knyttet til disse kjemiske omdanningsprodukter. Til tross for all oppmerksomheten rundt CO2-fjerning med aminer, finnes det forbausende lite kunnskap både om helseeffekter og miljøeffekter av flere av de aktuelle stoffene. Det er spesielt lite kunnskap om helseeffekter av de såkalte nitraminene.