Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.
Forskningsfunn

Fasadetiltak på hus hjelper godt mot støy inne

Når fasaden støyisoleres, faller støynivået inne i huset med 7 decibel i gjennomsnitt. Folkehelseinstituttet anbefaler at det bør satses på flere tiltak mot støy, i tillegg til bedre arealplanlegging.

Motorvei med lys fra bilder i fart om natten. Colourbox
Motorvei med lys fra bilder i fart om natten. Colourbox

Støy kan påvirke helsa ved å skape irritasjon, og forstyrre hvile, søvn og samtale. Søvnproblemer er særlig alvorlig fordi det er forbundet med økt risiko for angst, depresjon, overvekt, type 2 diabetes, og hjerte- og karsykdommer.

Vegtrafikk er en av de største årsakene til støyplager fra omgivelsene. Dersom gjennomsnittlig støynivå fra vegtrafikken eller andre eksterne kilder som jernbane, sivile og militære flyplasser, industri, havner og terminaler er over 42 desibel (dB) innendørs, har man krav på tiltak for å forbedre lydforholdene (Forurensningsforskriften).

I en ny studie ble spørreskjema sendt ut til en større gruppe som fikk tiltak mot vegtrafikkstøy, og til en gruppe som ikke fikk tiltak, men som hadde støynivåer fra vegtrafikk tett oppunder tiltaksgrensen. Studien var et samarbeid mellom Avdeling for luftforurensning og støy ved Folkehelseinstituttet og forskere ved Transportøkonomisk institutt.

Resultater

Svar ble samlet inn før tiltak samt et halvt år og to år etter tiltak for å se på endringer i støyplager og søvnkvalitet over tid.

  • Før tiltaket rapporterte 43 prosent at de var svært plaget av støy fra vegtrafikken.
  • Dette var redusert til 15 prosent et halvt år etter tiltaket, og dette holdt seg stabilt ved andre oppfølgingsstudie omtrent to år etter tiltak.
  • Andelen som rapporterte støyrelaterte søvnproblemer før tiltak (45 prosent) ble halvert etter tiltaket.
  • Generell søvnkvalitet ble også forbedret.
  • Resultatene fra denne studien viste at mange har god nytte av slike støyreduserende tiltak, og effekten holder seg stabil over tid.
  • I tillegg tyder resultatene på at tilvenning til trafikkstøy over tid er begrenset.

- Vår studie viser i store trekk tilsvarende resultater som tidligere studier, men vår studie er unik ved at vi har sett på langtidseffekter av tiltaket. Vi ser at den forbedrede effekten holder seg stabil, i hvert fall i to år etter tiltaket, sier forsker Gunn Marit Aasvang ved Folkehelseinstituttet.

For høye grenser

Desibel sammenligning

Den subjektive oppfatningen av lydstyrke, hørestyrke, vil vanligvis fordobles hvis lydtrykknivået øker med cirka 10 dB.

dB

Støykilde

50

Stille gater      

60

Normal samtale (1m)

80

Sterkt trafikkert gate

120

Jetflyavgang (60 m)

Siden tiltaksgrensen etter Forurensningsforskriften er satt såpass høyt som 42 dB inne (tilsvarer opp mot 70 dB utendørs), er det relativt få som har krav på støyreduserende tiltak.

- Folkehelseinstituttet anbefaler at støynivå innendørs ikke skal overstige 30 dB fra utendørs kilder. Dette er for å unngå støyplage og søvnforstyrrelser. For at flere skal få en bedre støysituasjonen er det behov for flere tiltak rettet mot kildene. Aktuelle tiltak er støysvake kjøretøyer, støyreduserende asfalt, fartsreduksjon og trafikkbegrensninger om natta. I framtiden bør man legge mer vekt på god arealplanlegging for å unngå at noen utsettes for høye støynivåer, sier Aasvang. 

Referanse

Amundsen AH, Klæboe R, Aasvang GM. Long-term effects of noise reduction measures on noise annoyance and sleep disturbance: The Norwegian facade insulation study. J Acoust Soc Am. 2013 Jun;133(6):3921-8. doi: 10.1121/1.4802824.