Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Nyhet

Ny studie starter:

Er bly i viltkjøtt en helserisiko? Ny studie starter

Publisert Oppdatert


Vilt skutt med blyammunisjon har av og til vist seg å inneholde høyere nivåer av bly enn ønskelig. Man vet ikke om det er helsefarlig. Derfor har Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) gitt Nasjonalt folkehelseinstitutt i oppdrag å undersøke om inntak av viltkjøtt har sammenheng med blynivåene i blodet. 200 frivillige jegere og deres familier kan gi svaret.


Har du funnet en feil?

COLOURBOX3303835.
COLOURBOX3303835.
Undersøkelsen blir gjennomført i samarbeid med Norges Jeger og Fiskerforbund og lokale jaktlagsansvarlige som videresender invitasjoner til sine lokale jegere. Prosjektet skal gjennomføres denne våren. Deltakelse innebærer at jegerne må fylle ut et fire-siders spørreskjema og i tillegg avgi en blodprøve til sin fastlege. På bakgrunn av resultatene håper man å kunne gi klare råd om inntak av viltkjøtt innen høstjakten 2012.

Hvilke spørsmål ønsker vi å få besvart?

Kjøtt fra vilt er en svært verdifull matvare i kostholdet. Mange familier spiser mye viltkjøtt. Målet er å avdekke om det er sammenheng mellom konsum av kjøtt fra hjortevilt og blykonsentrasjonen i blodet fra jegerne og eventuelt deres familier.

Vi vil vite:

  • Hvor ofte spises hjortevilt i grupper av befolkningen med høyt konsum?
  • Kan høyt konsum av hjortevilt føre til et så høyt inntak av bly at det utgjør en
    helserisiko?

COLOURBOX1245197.
COLOURBOX1245197.
Hvorfor er vi bekymret for bly?

Bly er et giftig tungmetall som i høye konsentrasjoner kan gi nerveskader. Den viktigste kilden for bly er maten, men eksponering kan også forekomme fra andre kilder som f.eks. luftforurensning. Bruken av bly i bensin har helt opphørt, noe som har redusert betydningen av denne eksponeringskilden.

Bly lagres i skjelettet vårt og står i likevekt med konsentrasjonene i blodet. Blyinnholdet i blod er derfor en god indikator på blyeksponering. Vi har relativt lite kunnskap om de generelle nivåene av bly i blod hos personer i Norge. De kunnskapene vi har så langt sannsynliggjør imidlertid at risiko for helseskader fra bly i den norske befolkningen er relativt liten. De mest utsatte gruppene er fostre og små barn.

Anonymitet

- Opplysningene som jegerne gir oss vil ikke bli benyttet til andre formål og de vil selvsagt bli behandlet konfidensielt. Det vil ikke være mulig å identifisere enkeltpersoner under bearbeiding av resultatene eller i sluttrapporten, sier prosjektleder Helle Margrete Meltzer som håper på stor oppslutning blant de inviterte.

I denne omgang blir først og fremst jegere fra kommunene Bindal i Nordland, Stor-Elvdal i Hedmark, Aurskog Høland i Akershus, Tingvoll i Møre og Romsdal og Bygland i Aust-Agder invitert.