Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Nyhet

Enklere å melde fra om kosmetikkbivirkninger

Publisert Oppdatert

Foto: Colourbox.com
Foto: Colourbox.com

En av ti får bivirkninger fra kosmetikk eller kroppspleieprodukter, men få melder fra om skadene. Nå lanserer Folkehelseinstituttet og Mattilsynet et nytt meldesystem som skal gjøre det lettere for forbrukerne å gi beskjed.


Har du funnet en feil?

I 2008 ble Register for bivirkninger ved bruk av kosmetiske produkter etablert av Folkehelseinstituttet og Mattilsynet. Helsepersonell som leger, farmasøyter, tannleger og helsesøstre har meldeplikt til dette registeret.

Stor grad av underrapportering

Kosmetiske produkter omfatter en lang rekke produkter som blant annet såpe, sjampo, deodorant, hudkrem og tannkrem.  Derfor kan vi anta at så godt som hele befolkningen, både menn og kvinner, voksne og barn, bruker ett eller flere kosmetiske produkter daglig.

Samtidig viser forbrukerundersøkelser at bivirkninger av forskjellig alvorlighetsgrad forekommer ofte ved bruk av kosmetikk og kroppspleieprodukter. En undersøkelse fra 2011 viste at én av ti hadde fått uønskede bivirkninger ved bruk av kosmetikk og kroppspleieprodukter i løpet av det siste året, noe som tilsvarer omtrent en halv million bivirkningene årlig.

Likevel mottar kosmetikkbivirkningsregisteret kun 50-100 henvendelser per år.

– De lave tallene skyldes trolig underrapportering fra både forbruker og helsepersonell. Frem til nå har forbrukeren måtte ta kontakt med helsepersonell for å melde fra om sine bivirkninger, noe som kan oppleves som tungvint. Når folk selv kan melde inn bivirkningene via Altinn, håper vi på å senke terskelen for å melde i fra, sier Berit Granum som er seniorforsker ved Avdeling for mat, vann og kosmetikk ved Folkehelseinstituttet.

Hun legger til at innmeldingen er anonym, og at det nye rapporteringssystemet gjør det mulig å melde i fra om bivirkninger både på egne og andres vegne.

Innmelding gir tryggere produkter

Økt innrapportering vil gi en bedre oversikt over hvilke produkter som kan gi bivirkninger, og hvilke typer bivirkninger og alvorlighetsgrad disse produktene kan gi. Informasjonen fra forbrukerne brukes i arbeidet med å gjøre kosmetiske produkter tryggere å bruke.

– Alle former for bivirkninger bør meldes inn. Selv om symptomene forsvinner når man slutter å bruke produktet, ønsker vi at folk melder i fra til oss om det de har opplevd. Dersom bivirkningene er kraftige og/eller langvarige bør man også kontakte lege, understreker Granum.

Når Folkehelseinstituttet får inn en melding gjøres det en vurdering av årsakssammenhengen mellom bruken av produktet og de meldte bivirkningene. Alle vurderingene samles i rapporter som sendes til Mattilsynet. Dersom det kommer inn mange meldinger på ett og samme produkt, vil Mattilsynet følge opp dette produktet med leverandøren eller produsenten.

– Ved svært alvorlige bivirkninger, som for eksempel der forbruker har blitt innlagt på sykehus eller har blitt midlertidig eller varig arbeidsufør, har Mattilsynet plikt til å følge opp meldingene, konstaterer Granum.

Produkter som kan meldes inn til bivirkningsregisteret

Følgende produkter defineres som kosmetiske produkter og kan meldes inn til registeret:

 • Kosmetikk og kroppspleieprodukter: Produkter som kommer i kontakt med kroppsoverflaten (hud, hår, negler, lepper og ytre kjønnsorganer), tenner eller slimhinnene i nese- og munnhulen og som har som formål å beskytte, bevare eller påvirke utseendet, rengjøre og parfymere, samt påvirke kroppslukt.
 • Legemiddelnære kroppspleieprodukter: Produkter som kommer i kontakt med kroppsoverflaten, tenner eller slimhinnene i nese- og munnhulen som har som formål å lindre, kurere eller forebygge helseplager som ikke kommer av sykdom.
 • Tatoveringsprodukter: Stoffer som føres inn i huden for å oppnå permanent eller langvarige tegninger og lignende (inkluderer permanent sminke og tatoveringsvæske).
 • Injeksjonsprodukter: Stoffer som blir ført inn i huden for å endre utseendet til huden på andre måter enn de nevnt i punktet ovenfor.

Om kosmetikkbivirkningsregisteret

 • I 2008 ble Register for bivirkninger ved bruk av kosmetiske produkter (kosmetikkbivirkningsregisteret) etablert av Folkehelseinstituttet og Mattilsynet.
 • Helsepersonell som leger, farmasøyter, tannleger og helsesøstre har meldeplikt til registeret.
 • Forbrukerne kan selv melde inn uønskede bivirkninger ved å logge seg inn på www.altinn.no og fylle ut meldeskjemaet «Innmelding av kosmetikkbivirkninger».
 • Innmeldingen er anonym.
 • Man kan melde i fra om bivirkninger på vegne av seg selv og andre.
 • I perioden 2008 til 2014, mottok kosmetikkbivirkningsregisteret totalt 442 meldinger, hvorav 82 prosent av meldingene ble sendt inn av apotekfarmasøyter.
 • De innmeldte produktene i perioden 2008 til 2014 kommer fra totalt 77 produsenter eller leverandører.
 • De fleste melderne er i alderen 30-59 år. Produkter til fuktighetspleie (krem, gel, serum, olje), solkremer og produkter til hudrens er de produkttypene som hyppigst har blitt meldt inn til bivirkningsregisteret.
 • Bivirkningene som oftest har blitt meldt inn er hudreaksjoner i form av eksem/utslett, rødhet, kløe, svie og hevelser.

Mer informasjon

Rapport 2015