Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Nyhet

Ny ekspertgruppe

Elektromagnetiske felt fra mobiltelefoner – helseskadelig?

Publisert Oppdatert

Gutt med mobiltelefon
Foto: Colourbox.com

Elektromagnetiske felt fra mobiltelefoner, mobilmaster og trådløse nettverk er blitt en del av vår hverdag. Kan dette ha mulige helseeffekter? I november 2003 konkluderte en tverrfaglig norsk ekspertgruppe med at risikoen var minimal. Nå er det nedsatt en ny ekspertgruppe ledet av Folkehelseinstituttet,som skal gjøre en lignende vurdering. Hvorfor er dette nødvendig?


Har du funnet en feil?

- Det er nå gått åtte år siden vi gjorde forrige gjennomgang. Det er kommet mange nye studier på dette området. Mobiltelefoner har nå vært i bruk over lengre tid og av mange flere mennesker. Nye generasjoner mobiltelefoner og utvidede funksjoner på de mobile tjenestene, har ført til at antallet radiosendere på landsbasis har økt kraftig, sier ekspertgruppens leder, Jan Alexander, assisterende direktør ved Folkehelseinstituttet.

- Vi skal oppsummere all kunnskap som nå finnes om helseeffekter av eksponering for svake høyfrekvente felt. I dag er det ulik praksis i ulike land når det gjelder håndtering av mobilmaster, basestasjoner og trådløse nettverk. Derfor ønsker Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) at ekspertgruppen også skal se nærmere på vår norske forvaltning og vårt regelverk på dette området, sier Alexander.

Ekspertgruppa

Folkehelseinstituttet har på oppdrag fra HOD, nedsatt en tverrfaglig ekspertgruppe med deltakere også fra Sverige. Gruppen ble opprettet på anbefaling fra Statens strålevern, og den er i gang med arbeidet som skal være ferdig høsten 2011.

Gruppa er satt sammen av fagfolk fra ulike miljøer:

 • Jan Alexander, prof. dr.med., assisterende dir., Folkehelseinstituttet (leder av utvalget)
 • Gunnar Brunborg, dr. philos, avd. dir., Folkehelseinstituttet
 • Gunnhild Oftedal, dr. ing., 1. amanuensis, Høgskolen i Sør-Trøndelag
 • Lena Hillert, dr. med., overlege, Karolinska instituttet
 • Maria Feychting, prof. dr. med., Karolinska instituttet
 • Bente Moen, prof. dr.med., Universitetet i Bergen
 • Petter Kristensen, dr. med., forskningssjef, Statens arbeidsmiljøinstitutt
 • Tore Tynes, dr. med., overlege, Statens arbeidsmiljøinstitutt
 • Jan Vilis Haanes, cand. med., avdelingsoverlege, Universitetssykehuset Nord-Norge
 • Svein Gismervik, seksjonsleder, Trondheim kommune
 • Merete Hannevik, cand.real., seksjonssjef, Statens strålevern
 • Lars Klæboe, PhD, forsker, Statens strålevern
 • Yngve Hamnerius, prof., Chalmers tekniske högskola
 • Ellen Marie Forsberg, dr. art, seniorforsker, Arbeidsforskningsinstituttet
 • Per Eirik Heimdal, siv.ing., seksjonssjef, Post- og teletilsynet
 • Bjørn Tore Langeland, dr. philos, Folkehelseinstituttet, (sekretær)
 • Observatør: Foreningen for el-overfølsomme (FELO) v/ Solveig Glomsrød