Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Nyhet

Doktorgrad om astma og allergi

Effekten av partikler fra vedfyringsrøyk og veitrafikk på allergiutvikling

Publisert Oppdatert


De siste tiårene har det vært en kraftig økning i antall tilfeller av astma og allergi. Cand.scient. Mari Samuelsen ved Avdeling for miljøimmunologi i Nasjonalt folkehelseinstitutt har i sitt doktorgradsprosjekt funnet at partikler fra vedfyringsrøyk ser ut til å øke utviklingen av allergi hos mus på lik linje med blandede veitrafikkpartikler bestående av eksospartikler og veistøv.


Har du funnet en feil?

Mari Samuelsen.jpg
Økt partikkelforurensning fra veitrafikk har blitt assosiert med både forverring og utvikling av astma og allergi. Til tross for at vedfyring mange steder er en viktig kilde til partikkelforurensning i uteluft, vet vi lite om hva slags konsekvenser vedfyringspartikler har for folks helse. På bakgrunn av dette ønsket Mari Samuelsen å undersøke om partikler fra vedfyringsrøyk kan bidra til økt allergiutvikling på samme måte som partikler fra veitrafikk.

I sitt doktorgradsprosjekt fant hun at partikler fra vedfyringsrøyk ser ut til å øke utviklingen av allergi hos mus på lik linje med blandede veitrafikkpartikler som finnes i eksos og veistøv. Effekten av vedfyringspartiklene var imidlertid noe lavere enn for eksospartikler alene. I tillegg hadde partikler fra veitrafikk utenfor piggdekksesongen, med høyt innhold av små forbrenningspartikler, større forsterkereffekt på allergiutvikingen enn partikler fra piggdekksesongen, hvor andelen store mineralpartikler var dominerende. Også når store og små modellpartikler ble sammenlignet, viste det seg at de små partiklene hadde størst forsterkereffekt på allergiutviklingen. Når store og små partikler ble gitt i luftveiene til mus for å se på akuttreaksjon, ga de største partiklene (på størrelse med piggdekkstøv) og de minste partiklene (på størrelse med eksospartikler) ulik type reaksjon fra slimhinnen. Dette kan tyde på at eksospartikler og piggdekkstøv påvirker luftveiene forskjellig og kan gi forskjellig type helseskade. 

En reduksjon i utslippene av de minste partiklene fra både vedfyring og biltrafikk vil kunne være et viktig bidrag for å redusere forekomsten av allergi og andre luftveisplager. Cand.scient. Mari Samuelsen disputerte for doktorgraden onsdag 19. november 2008. 

Tittel på doktogradsarbeidet: “Particle size and source; effects on allergy adjuvant activity and innate immunity”

To av fagartiklene som ligger til grunn for doktorgradsarbeidet er publisert i:
TOXICOLOGICAL SCIENCES 82, 515–524 (2004)
Toxicology 246 (2008) 124–131