Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.
Nyhet
Polyfluorerte alkylstoffer (PFC):

Det nytter å redusere bruken av skadelige miljøstoffer viser studie

Avdeling for analytisk kjemi ved Folkehelseinstituttet har gjennomført en studie som viser at mengden av PFC i blod samlet fra den norske befolkning økte sterkt frem til midten av 1990-tallet, men har blitt redusert etter at miljøtiltak ble iverksatt.

Polyfluorerte alkylstoffer (PFC) er en gruppe stoffer som i de siste 50 årene har blitt brukt i mange ulike produkter som for eksempel i smøremidler, maling, matvareinnpakking, impregnering og brannslukningsskum. Bekymring rundt bruken av disse stoffene kom rundt år 2000 da et av stoffene kalt perfluorooktansulfonat (PFOS) ble funnet overalt i naturen inklusiv i Arktis og i mennesker. I ettertid har det blitt gjort mye forskning knyttet til denne ”nye” gruppen miljøforurensinger. Blant annet har dyreforsøk vist at disse stoffene kan ha uheldige effekter på reproduksjon og utvikling, men det er så langt ikke påvist helseeffekter i mennesker.

PFOS-diagram 1977-2006.jpg

Avdeling for analytisk kjemi ved Folkehelseinstituttet har gjennomført en studie hvor man har studert hvordan mengden av disse stoffene i blod fra den norske befolkning har endret seg i tidsrommet 1976 til 2007. Studien viser at mengden av disse stoffene i blod økte frem til midt på 1990-tallet før nivået av en del av stoffene begynte å avta fra rundt år 2000. Denne trenden sammenfaller godt med økende bruk frem mot år 2000 og bekrefter også at utfasing av enkelte av stoffene har hatt en effekt. Undersøkelsen illustrerer også hvor viktig det er å jevnlig samle inn prøver fra befolkningen som kan bidra til å identifisere nye miljøforurensinger og måle effekten av tiltak som iverksettes.

Kilde: Haug, L.S; Thomsen, C.; Becher G. Environmental science and technology. DOI 10.1021/es802827u

 

  • Relaterte saker