Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Nyhet

Styrket kunnskap

Dårlig luft kan gi kreft

Publisert Oppdatert


Hvilken betydning har betennelsesreaksjoner (inflammasjon) og celledød for kreftutvikling i luftveiene? Kan dieselpartikler og dårlig byluft bidra negativt? Som ledd i et større internasjonalt prosjekt, forsøker forskere ved Folkehelseinstituttet å gi svar på noen spørsmål knyttet til hvilke egenskaper ved byluften som er av betydning.


Har du funnet en feil?

Colourbox-eksos.jpg
- Vi har funnet ut at noen miljøkjemikalier, såkalte polysykliske aromatiske hydrokarboner foruten å skade arvestoffet (DNA), starter uheldige prosesser ved å forstyrre den finstemte balansen mellom liv og død i kroppens celler. Disse kjemikaliene dannes ved forbrenning av organisk materiale, og de finnes igjen på dieseleksospartikler og annet svevestøv i byluft, sier forskningssjef Jørn A. Holme ved Divisjon for miljømedisin, Folkehelseinstituttet.

Noen av disse miljøkjemikalier gir opphav til DNA-skader, mutasjoner og betennelses-reaksjoner i cellene. Relativt små endringer på enkelte av disse kjemikaliene, kan dramatisk endre egenskapene deres. Den totale sammensetningen av kjemikalier som sitter på eksospartikler er derfor av stor betydning for hvor skadelige disse partiklene kan være.

- Vi prøver videre å finne ut hvorfor noen DNA-skadende kreftfremkallende stoffer er farligere enn andre, sier Holme. Han mener det etter hvert som det kommer ny kunnskap om dette området, kan bli behov for å se nærmere på hvordan en beregner kreftfaren folk utsettes for.

Referanse:
Mutagenesis pp. 1–12, 2011 doi:10.1093/mutage/ger035
DNA damage and DNA damage response in human bronchial epithelial BEAS-2B cells
following exposure to 2-nitrobenzanthrone and 3-nitrobenzanthrone: role in apoptosis
Elisabeth Øya, Johan Øvrevik, Volker M. Arlt1, Eszter Nagy1, David H. Phillips1 and Jørn A. Holme