Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.
Nyhet
Ny doktorgrad

Blir vi utsatt for miljøgifter fra innemiljøet?

Innemiljøet kan bidra vesentlig til at vi får i oss en ny type miljøgifter kalt perfluorerte alkylstoffer (PFC). Dette til tross for at fisk og skalldyr er den viktigste kilden for disse stoffene og at morsmelk er hovedkilden for barn som blir ammet. Dette kommer fram i den ferske doktoravhandlingen til høyskoleingeniør Line Småstuen Haug ved Folkehelseinstiuttet.

PFC finnes overalt i miljø og mennesker. Dette er forbindelser som brukes i en rekke forbruksprodukter og industrielle prosesser. Mange av forbindelsene er tungt nedbrytbare og kan skade levende organismer, noe som gjør at de må betraktes som miljøgifter.

I denne undersøkelsen er inntak av PFC både gjennom kosthold, inneluft og husstøv beregnet for enkeltpersoner og sammenlignet med hva man finner igjen i blodet hos disse personene.

Dette er den første undersøkelsen i sitt slag og gir viktig informasjon om hvor stor variasjon man kan forvente seg mellom enkeltpersoner. Kunnskapen er viktig for å vurdere helserisikoen disse stoffene kan utgjøre og for at aktuelle myndigheter kan iverksette tiltak for å begrense eksponeringen.

Både spedbarn og voksne i denne studien får i seg mindre PFC enn grensen for det som anses trygt (tolerabelt daglig inntak) satt av en undergruppe i EUs mattrygghetsorgan EFSA. Likevel, bør vi generelt prøve å unngå eksponering for tungt nedbrytbare stoffer som PFC, for å begrense risikoen for helseeffekter.

Prøveforelesninger 16.juni kl 13.15 og kl. 14.45:

Oppgitt emne: “Chiral environmental pollutants: Perspectives, challenges and pitfalls” Auditorium 3, Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo.

Selvvalgt emne: “Metabolomics – a new tool within research on environmental health” Auditorium 3, Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo.

Disputas 17.juni kl 13.15

“Characterisation of human exposure pathways to perfluorinated compounds - comparing exposure estimates with biomarkers of exposure”

Auditorium 2, Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo.