Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Bedre vekst uten akrylamid»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Bedre vekst uten akrylamid

Nyhet

Bedre vekst uten akrylamid

Lavt nivå av akrylamid i mors blod gir bedre vekst hos fosteret. Akrylamid får mor først og fremst i seg gjennom mat som er behandlet under høy temperatur. Men akrylamid finnes også i tobakksrøyk og i miljøet. Sammenhengen mellom fødselsvekt og akrylamid kommer fram i to nye studier fra Den norske mor og barn-undersøkelsen (MoBa).

Lavt nivå av akrylamid i mors blod gir bedre vekst hos fosteret. Akrylamid får mor først og fremst i seg gjennom mat som er behandlet under høy temperatur. Men akrylamid finnes også i tobakksrøyk og i miljøet. Sammenhengen mellom fødselsvekt og akrylamid kommer fram i to nye studier fra Den norske mor og barn-undersøkelsen (MoBa).


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Colourbox.com
Colourbox.com
I en studie som hadde over 50 000 deltakere bare fra MoBa, ble daglig inntak av akrylamid beregnet etter et kostholdsskjema fra midt i svangerskapet. I et lite utvalg ble stoffer som viser akrylamidmengde målt også i blodprøver, og dette stemte overens med mengden akrylamid i kostholdet. 

I et annet arbeid, EU-prosjektet NewGeneris, har mengdene av akrylamid-lignende stoffer i blod blitt målt hos 1100 mødre og deres barn fra Norge, Hellas, Spania, Storbritannia og Danmark. En klar sammenheng ble funnet mellom nivået av akrylamid i mors blod og i barnets navlestrengsblod. Halvparten så høy konsentrasjon ble funnet i navlesnorsprøvene sammenlignet med mors blod. 

Påvirket vekst hos fosteret ble funnet i begge studiene:      

  • Gjennomsnittlig fødselsvekt var 132 g høyere med lavt nivå av akrylamid i EU-studien, med noe lavere forskjell i MoBa-studien.
  • Hodeomkrets var høyere hos barn med lave nivåer av akrylamid.
  • Sammenheng mellom akrylamid og fødselsvekt ble funnet i alle de fem landene, men nivåene av akrylamid varierte mellom ulike land.
  • Forskjellen på fødselsvekt var sammenlignbar for røykere og ikke-røykere, selv om røyking bidrar mer enn kosthold hos røykerne.

Lav fødselsvekt (under 2500 gram) henger sammen med økt sykelighet som spedbarn. Mange studier har også funnet at barn med lav fødselsvekt har en økt risiko for å utvikle blant annet hjerte-karsykdommer og diabetes (sukkersyke) senere i livet. 

Se også:Fakta om akrylamid

Fra dyrestudier har man visst at akrylamid påvirker forplantningsevne, vekst og utvikling. Stoffet kan overføres fra mor til barn, og påvirkning av barnet i fosterlivet er derfor viktig å undersøke. Siden akrylamid hos de fleste stammer fra kostholdet, kan andre stoffer i de samme matvarene være vanskelig å skille sikkert i denne typen undersøkelser. Senere undersøkelser vil også studere om kombinasjon av ulike miljøgifter kan påvirke barnet mer enn enkeltstoffer. Om akrylamid påvirker andre forhold enn vekst hos fosteret er ennå ikke undersøkt. 

Referanser

Pedersen M et al. Environ Health Perspect 2012: Birth Weight, Head Circumference, and Prenatal Exposure to Acrylamide from Maternal Diet: The European Prospective Mother–Child Study (NewGeneris)

Duarte-Salles T et al: Environ Health Perspect 2012: Dietary Acrylamide Intake during Pregnancy and Fetal Growth – Results from the Norwegian Mother and Child Cohort study (MoBa)