Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Nyhet

Asbestfare ved brannen i Bergen?

Publisert Oppdatert


I forbindelse med brannen i Bergen, har det forekommet spredning av asbest. Bygningene som brant i Bergen inneholdt asbest i form av asbestsementplater, populært kalt eternitt. Når asbest foreligger innstøpt i sementplater, er den ikke farlig. I brannen brakk asbestsementplatene opp i mindre biter. Bitene utgjør i seg selv ingen fare, men i bruddflatene kan det frigjøres mindre mengder asbestfibre.


Har du funnet en feil?

Brann, skogbrann, røyk. FHI
Brann, skogbrann, røyk. FHI
Helsevernetaten i Bergen kommune har inspisert brannntomten og omgivelsene og drøftet nødvendige tiltak med Folkehelseinstituttet. Folkehelseinstituttet har også vært i kontakt med Helsevernetaten i dag, lørdag. 

Branntomten og tilliggende område er avstengt. I en boligblokk med altaner som vender mot branntomten er beboerne frarådet å bruke altanene. Branntomten og altanene vil bli sanert av et firma som er autorisert for oppgaven. Folkehelseinstituttet anbefaler at asbesten fjernes så raskt som mulig.

Man regner med at kun mindre mengder asbestfiber er frigjort i brannen. Asbestfibre kan fremkalle lungekreft og kreft i brysthinnen. Helsefaren er knyttet til eksponering for større mengder asbestfibre og over lang tid.

Alle forhold der asbest er involvert, må vurderes individuelt. Folkehelseinstituttet utreder nå påstander om at liknende tilfeller ville vært håndtert anderledes i andre EU-land.