Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Arsenikk og sjømat - en farlig kombinasjon? »

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Arsenikk og sjømat - en farlig kombinasjon?

Forskningsfunn

Ny doktorgrad:

Arsenikk og sjømat - en farlig kombinasjon?

Agatha Christie og andre krimforfattere har sørget for at vi kjenner til giften arsenikk. Arsenikk er en forbindelse som inneholder grunnstoffet arsen. At vi stadig får arsen i oss gjennom sjømat, er mindre kjent. Men er det farlig for helsa? Dette gir doktoravhandlingen til Marianne Molin noen svar på. Avhandlingen til Molin er et samarbeid mellom Høgskolen i Oslo og Akershus, Folkehelseinstituttet og Nasjonalt institutt for sjømat- og ernæringsforskning (NIFES).

Agatha Christie og andre krimforfattere har sørget for at vi kjenner til giften arsenikk. Arsenikk er en forbindelse som inneholder grunnstoffet arsen. At vi stadig får arsen i oss gjennom sjømat, er mindre kjent. Men er det farlig for helsa? Dette gir doktoravhandlingen til Marianne Molin noen svar på. Avhandlingen til Molin er et samarbeid mellom Høgskolen i Oslo og Akershus, Folkehelseinstituttet og Nasjonalt institutt for sjømat- og ernæringsforskning (NIFES).


Hovedspørsmålene i doktorgraden er følgende:

  • Kan lagring eller tilbereding av sjømat føre til økte konsentrasjoner av arsenforbindelser med mulig helsefare? 
  • Kan omdanning av arsenforbindelser inntatt med sjømat resultere i opphopning eller utskillelse av arsenforbindelser med mulig helsefare?

- Poenget er å øke vår forståelse av hvordan arsenforbindelser i sjømat blir omdannet i kroppen. Mekanismene bak den giftige egenskapen til uorganisk arsen ikke er fullstendig klarlagt, men det er mulig at den kan henge sammen med hvordan uorganisk arsen omdannes i kroppen. Det kan også tenkes det henger sammen med de mellomproduktene og utskillelsesproduktene som dannes. Dette er viktig å finne ut av for å avklare om det er farlig for helsa vår, sier Marianne Molin.

Fakta om arsen

Arsen (As) er et grunnstoff som finnes naturlig i jordskorpen og i Norge er det inntak av sjømat som er hovedkilden for arsenet vi får i oss.

Uorganisk arsen, i form av den smak- og luktfrie forbindelsen arsenikk, er velkjent gjennom historien og kriminalromaner for sin forgiftningseffekt.

Mens uorganisk arsen (iAs) vanligvis finnes i lave konsentrasjoner (1-3 %), er den organiske arsenforbindelsen arsenobetain (AB) hovedformen i sjømat.

Uorganisk arsen regnes som svært giftig og kreftfremkallende, men organiske arsenforbindelser ansees generelt som ufarlige. Uorganisk arsen omdannes i kroppen og skilles ut via urin som forbindelsene dimethylarsinate (DMA) og methylarsonate (MA).

I denne prosessen blir det produsert reaktive mellomprodukter som kan påvirke kroppen. Man vet imidlertid mindre om i hvilken grad de organiske arsenforbindelsene også omdannes i kroppen før utskillelse.

Om studien

Molin valgte å fokusere på 3 typer sjømat: torsk, laks og blåskjell. Valget var basert på at hun forventet ulik fordeling og konsentrasjon av arsenforbindelser i de ulike typene. Studien inkluderte friske personer mellom 20 og 40 år, begge kjønn og ikke-røykere. I tillegg skulle de ikke ha et sjømatinntak på mer enn 3 måltider i uken.

Deltakerne ble så fulgt i totalt 31 dager. og besto blant annet av to perioder på tre døgn hvor all urin ble samlet inn i tillegg til at en rekke blodprøver ble tatt. I disse periodene fikk de i tillegg en «strictly controlled diet», dvs de fikk utlevert all mat og drikke, og alle deltakerne spiste den samme maten.

Resultater 

  • Lagring (frysing) og varmebehandling (koking og steking) av sjømat (torsk, laks, blåskjell) førte kun til mindre endringer i konsentrasjoner og sammensetning av arsenforbindelser.
  • Det ikke ble funnet noen økning av uorganiske arsenforbindelser, verken etter frysing eller varmebehandling. Dette er et viktig funn i forhold til mattrygghet.
  • Inntak av sjømat resulterte heller ikke i noen økt utskillelse av uorganisk arsen, verken etter ett enkelt måltid eller etter 15 sammenhengende dager. Dette kan tyde på at det giftige stoffet iAs ikke blir produsert som et resultat av omdanning av organiske arsenforbindelser.
  • Andre funn i studien ga en pekepinn om en mulig dannelse og opphopning av organisk arsen (AB) i kroppen.
  • En høy utskillelse av det ene metabolitten dimethylarsinate (DMA) i urin ble også funnet, spesielt etter inntak av blåskjell og laks.
  • 15 dagers sammenhengende inntak av blåskjell resulterte i en usedvanlig høy konsentrasjon av metabolitten methylarsonate (MA).

- Spesielt inntak av blåskjell var forbundet med høy utskillelse av DMA og MA og den mulige risiko forbundet med et høyt inntak bør derfor undersøkes nærmere, sier Molin.

Er sjømat sunt?

- Det er mange fordeler med sjømat. Den inneholder jod, omega-3, kvalitetsprotein og vitamin B12. Alt dette er bra for oss. Noe sjømat inneholder miljøgifter som PCB og tungmetaller som kvikksølv og bly og altså noe arsenikk. Men alt er et spørsmål om doser. Nyt blåskjell, men det er kanskje ikke nødvendig å spise det hver dag, 15 dager i strekk, sier Marianne Molin.

Disputas

mariannemolin.
mariannemolin.

M.Sc. Marianne Molin ved Institutt for medisinske basalfag vil forsvare sin avhandling for graden ph.d (Philosophiae doctor):“Seafood arsenic in a human safety perspective.Results from a randomized controlled diet study”
Tid og sted: 26. jun. 2012 13:15, Nye auditorium 13, Domus Medica, Sognsvannveien 9, Oslo 
Bedømmelseskomité:
1. opponent: Professor Marie Vahter, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige.
2. opponent: Research group leader Helga Gunnlaugsdottir, Matis ltd., Reykjavik, Island.
3. medlem av bedømmelseskomitéen: Professor Bjørn Steen Skålhegg, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.
Leder av disputas:
Professor Christian Drevon, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo.
Veileder:
Assisterende direktør Jan Alexander, Folkehelseinstituttet
Avdelingsdirektør Helle Margrethe Meltzer, Folkehelseinstituttet 
Førsteamanuensis Stine Marie Ulven, Høgskolen i Oslo og Akershus.