Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Nyhet

Dagens bruk av biodiesel trolig ikke mer skadelig enn vanlig diesel

Publisert Oppdatert


Opp mot syv prosent innblanding i vanlig diesel, gir trolig ikke større helsefare for befolkningen enn bruk av ren fossil diesel. Dette er hovedkonklusjonen i et notat fra Folkehelseinstituttet og Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) til Helse- og omsorgsdepartementet og MiljøverndepartementetHar du funnet en feil?

diesel.
diesel.
- Ved høyere innblanding av biodiesel (opp mot 20 prosent) kreves det mer forskning for å vurdere helseeffekter. Dette må inkludere ulike biodrivstofftyper og blandingsforhold, og fysiske og tekniske forhold som er aktuelle i Norge, sier avdelingsleder Per Schwarze i Folkehelseinstituttet.

Effekt på utslipp av partikler og NOx

Det er gjort en rekke studier for å undersøke hvilke effekter innblanding av biodiesel i vanlig diesel har for utslipp til luft, spesielt for nitrogenoksider (NOx) og partikler. De fleste rapporter viser at NOx-utslippet øker noe, men dette avhenger av biodrivstofftype og motorteknologi. Partikkelmassen i utslippet synes derimot å gå ned. Størrelsesfordelingen og partikkelantallet kan endres ved innblanding av biodiesel, noe som kan ha betydning for helse.

Lite forskning på helseeffekter av biodiesel

Kunnskapen om mulige helseeffekter ved bruk av biodrivstoff er mangelfull. Det er foretatt få studier av biodieseleksos på mennesker og dyr. Derfor er mye basert på studier av gen- og celleskader, samt betennelsesresponser i cellekulturer. Samlet sett tyder de foreliggende studiene på at det ikke er store forskjeller mellom biodiesel og diesel. 
- Det er imidlertid foretatt få brede studier hvor en sammenligner ulike typer biodiesel og diesel, forteller Schwarze

Bilteknologi og type biodrivstoff betyr mye

Studier tyder på at effekten av renseutstyr, for eksempel partikkelfiltre, er vel så viktig som bruk av dieseltype. Resultatene synes å avhenge av flere faktorer, som kjøresyklus, temperatur, motortype, drivstoffblanding og renseutstyr.

Økt forskning er nødvendig

Ved økt innblanding av biodiesel (opp mot 20-30 prosent) er mer forskning påkrevet. Dette gjelder både valg av biodrivstoff (inkludert andregenerasjon) og ulike blandingsforhold mellom biodiesel og diesel for å studere mulige samvirkeeffekter på helse. Videre er det viktig å studere dette ved bruk av motorteknologi og lufttemperaturer som er aktuelle for norske forhold.

Folkehelseinstituttet har hatt hovedansvaret for de helsemessige vurderingene i undersøkelsen.