Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Nyhet

Anbefaler ikke endringer i grenseverdiene for svake elektromagnetiske felt

Publisert Oppdatert


Dagens grenseverdier for radiofrekvente felt fra mobiltelefoner og annet sendeutstyr er gode nok. Men det bør gis god informasjon slik at forbrukeren kan ta egne valg når det gjelder eksponering. Det mener ekspertgruppen som har utredet stråling fra svake elektromagnetiske felt.


Har du funnet en feil?

Assisterende direktør Jan Alexander ved Folkehelseinstituttet har ledet gruppen som la fram sin utredning den 13. september. Rapporten er utgitt i Folkehelseinstituttets rapportserie (rapport 2012:3).

Gruppen fikk spørsmål om det var avdekket usikkerheter som krever en endring i håndtering av problemet og i tilfelle hvordan. «Føre-var-prinsippet brukes når det foreligger betydelige vitenskapelige usikkerheter, skadescenarier basert på sannsynlig vitenskapelig kunnskap og der den potensielle skaden er alvorlig eller varig. Gruppen mener at det ikke er avdekket usikkerhet som gir grunnlag for å ta i bruk føre-vàr-prinsippet. Det er nok å utvise generell forsiktighet og følge en generell regel om at eksponeringen ikke skal være høyere enn at tilsiktet nytte oppnås. Gruppen anbefaler at myndighetene kan ivareta dette ved å:

  • Plassere basestasjoner for mobiltelefoner slik at mobildekningen blir god. God dekning reduserer eksponeringen for den som snakker i mobiltelefonen.
  • Sørge for at de elektromagnetiske feltene ved basestasjonene ikke er høyere enn nødvendig. 
  • Både planlagte og eksisterende stasjoner bør plottes inn på kartet som Post- og teletilsynet har opprettet for alle basestasjoner i Norge på www.finnsenderen.no. Ekspertgruppen mener at når informasjon om planlagte stasjoner blir tilgjengelig, vil det være mulig for folk å komme med innspill om plasseringen før byggingen starter.
  • Det bør lages retningslinjer for sikkerhetsavstander til mobiltelefonselskapenes basestasjoner.
  • Produsenter av mobiltelefoner bør utstyre alle telefoner med håndfrisett og gi informasjon om eksponering fra telefonen.
  • Forhandlere bør ha oversikt slik at de kan gi kundene informasjon om eksponering fra alle nye mobiltelefoner.
  • Bransjen bør gi informasjon om eksponering fra alle forbrukerartikler.

- Befolkningen er godt beskyttet

- Vi mener at den norske befolkningen generelt er godt beskyttet mot uønskede helseeffekter fra svake radiofrekvente felt. I tillegg viser undersøkelser fra Norge at feltene rundt mobiltelefoner og annet sendeutstyr er på et nivå som er en hundredel til en tusendel av grenseverdiene, sier leder for ekspertgruppen, assisterende direktør Jan Alexander ved Folkehelseinstituttet.

  • FHI-rapport 2012:3