Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Tvillingforskning og irritabel tarmsyndrom »

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Tvillingforskning og irritabel tarmsyndrom

Forskningsfunn

Tvillingforskning og irritabel tarmsyndrom

I en studie som utgikk fra Folkehelseinstituttet i 2006, ble det for første gang påvist en sammenheng mellom lav fødselsvekt, mindre enn 2500 g, og utvikling av irritabel tarmsyndrom (IBS). Barn med fødselsvekt mindre enn 1500 g utviklet symptomene tidlig i livet, og hadde 2,5 ganger høyere risiko for å utvikle IBS enn normalvektige barn (over 2500 g).

I en studie som utgikk fra Folkehelseinstituttet i 2006, ble det for første gang påvist en sammenheng mellom lav fødselsvekt, mindre enn 2500 g, og utvikling av irritabel tarmsyndrom (IBS). Barn med fødselsvekt mindre enn 1500 g utviklet symptomene tidlig i livet, og hadde 2,5 ganger høyere risiko for å utvikle IBS enn normalvektige barn (over 2500 g).


Irritabel tarmsyndrom (IBS) er en vanlig kronisk tarmlidelse uten underliggende organisk sykdom, som rammer ca 10−20 prosent av befolkningen. Diagnosen er basert på grunnlag av en kombinasjon av symptomene magesmerter, diaré og forstoppelse.

Mekanismene bak symptomene hos IBS-pasientene antas å være økt følsomhet i tarmen og manglende synkronisering av tarmbevegelser.

Nyttige i forskning − 8000 tvillinger

Den biologiske forklaringen på sammenhengen mellom lav fødselsvekt og IBS kan være at lav fødselsvekt påvirker motorikken i tarmen muligens via forsinkelse i utvikling av tarm og nervesystem i fosterlivet. Studien er basert på svarene fra en spørreundersøkelse som ble sendt ut til 8000 tvillinger for over ti år siden.

I analyser som inkluderer eneggede tvillingpar der bare en av tvillingene har lidelse/sykdom, kan den friske tvillingen brukes som en kontroll (kotvilling kontrolldesign). Med denne modellen kontrolleres det for genetiske faktorer og felles miljøfaktorer i tidlig barndom. Forskjell i sykdom mellom eneggede tvillinger kan da tilskrives ulike betingelser under svangerskapet, som f.eks ulik blodforsyning/ernæring.

Det andre viktige resultatet fra denne studien var at arveligheten for IBS ble estimert til 48 prosent hos kvinner.
Artikkelen ble publisert i 2006 i Gut, et velrennomert internasjonalt tidsskrift, med omtale på lederplass.

Irritabel tarmsyndrom og psykiske lidelser

IBS opptrer ofte sammen med psykiske lidelser som angst og depresjon. Det har vært lite forskning på årsaken(e) til at disse lidelsene opptrer samtidig (komorbiditet). Denne problemstillingen ble undersøkt hos de samme tvillingene.

Studien viste at både lav fødselsvekt, mindre enn 2500 g, og arvelige faktorer har betydning for komorbiditet mellom IBS og angst eller depresjon. Denne sammenhengen har aldri vært vist tidligere så vidt vi vet.

Resultatet fra denne studien ble publisert på en kongress for tarmspesialister i Chicago i 2011 og publisert i Journal of Crohn's and Colitis:

Forskning fremover

Nå ønsker forskerne ved Folkehelseinstituttet å gå videre med nye studier som undersøker betydningen av genetiske og epigenetiske faktorer for utvikling av IBS. Genvariater som har vist seg å ha betydning for IBS i tidligere studier, og epigenetiske modifikasjoner av de samme genene vil bli undersøkt hos eneggede og toeggede tvilllinger der bare den ene har IBS. Dette prosjektet er det nå søkt om penger til å gjennomføre i løpet av de neste tre årene.

Hva er epigenetiske modifikasjoner?

Epigenetiske modifikasjoner betyr at det genetiske uttrykket forandres ved at genene slås av og på. Disse forandringene kan nedarves eller erverves gjennom livet. Vi vet at ytre miljøfaktorer som kosthold og stress kan modifisere det genetiske uttrykket hos den enkelte, faktorer som også har betydning for utvikling av IBS.