Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.
Nyhet

Bruk av sterke smertestillende legemidler hos gravide og ammende

Omkring tre prosent av gravide kvinner i Norge bruker smertestillende legemidler som inneholder morfinlignende stoffer (opioider) i løpet av svangerskapet. Det er hovedsak kodein, ett av virkestoffene i f.eks. Pinex Forte, Paralgin forte, som forskrives til gravide viser en studie fra Folkehelseinstituttet.

Colourbox.com
Colourbox.com
Resultatene fra denne studien tyder på at de fleste gravide bare får utlevert slike medikamenter en gang og bruker dem i en kort periode i løpet av svangerskapet. Allerede i første trimester er det færre kvinner som bruker sterke smertestillende midler enn i månedene før svangerskapet. Antallet faller videre jo lengre ut i graviditeten kvinnene kommer.

Ikke urovekkende

– Disse funnene er ikke urovekkende. Det som er mest skadelig for fosteret er langvarig bruk og bruk i nær tilknytning til fødselen. Slik bruk kan føre til at den nyfødte er påvirket av sterke smertestillende midler etter fødselen eller at barnet får abstinens når det ikke lenger får tilført legemiddelet fra mor. Mulige konsekvenser for barnets utvikling på sikt av denne legemiddelbruken vet vi for lite om i dag, sier seniorforsker Marte Handal ved Folkehelseinstituttet.

Studien viser at forbruket av opioider økte igjen etter fødselen. Dersom kvinnene ammer mens de bruker sterke smertestillende legemidler, kan dette i sjeldne tilfeller gi alvorlige bivirkninger for den nyfødte. Kvinner som bruker sterke smertestillende mens de ammer bør bruke lavest mulig dose og unngå langvarig bruk. Det er også viktig å observere barnet nøye og å ta kontakt med lege dersom barnet endrer adferd.

Selv om bruken av sterke smertestillende legemidler ser ut til å være begrenset blant gravide og ammende kvinner, viser resultatene av denne studien at disse kvinnene i større grad enn de om ikke bruker slike midler, også får utlevert benzodiazepiner (angstdempende/beroligende eller sovetabletter). Vi vet for lite om risikoen for fosteret/barnet ved slik samtidig bruk av opioider og benzodiazepiner.

Data fra Medisinsk fødselsregister og Reseptregisteret

Resultatene i denne studien baserer seg på en kobling av Medisinsk Fødselsregister og Reseptregisteret, to av Norges sentrale helseregistre, som for første gang er brukt til å beskrive gravides bruk av sterke smertestillende midler. Studien inkluderer over 190 000 svangerskap fra perioden mars 2004 til januar 2009.

Kilde:
Pharmacoepidemiology and prescription: “Use of prescribed opioid analgesics and co-medication with benzodiazepines in women before, during, and after pregnancy: a population-based cohort study” av Marte Handal, Anders Engeland, Marit Rønning, Svetlana Skurtveit og Kari Furu (Folkehelseinstituttet)