Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Nyhet

Analyse av kosttilskudd viser innhold av legemidler

Publisert Oppdatert


Divisjon for rettstoksikologi og rusmiddelforskning ved Folkehelseinstituttet gjennomførte i samarbeid med Mattilsynet og Statens legemiddelverk i 2006 og -07 et prosjekt for kontroll av utvalgte helsekostprodukter.


Har du funnet en feil?

Ann Kristin Torp - dette bildet skal kun brukes av RE
Ann Kristin Torp - dette bildet skal kun brukes av RE
Produkter som selges som helsekost skal ikke inneholde legemidler eller andre stoffer som kan være helsefarlige. Imidlertid foreligger det opplysninger både fra Norge og flere andre land, om at det er påvist både legemidler og helsefarlige stoffer i produkter som klassifiseres som helsekost, og hvor den ulovlige tilsetningen har fått alvorlige helsemessige konsekvenser.

Følgende legemidler ble funnet i følgende produkter:

Produktnavn: Potensun og Orexi+
I Potensun ble det påvist 33,4 mg tadalafil i hver tablett. Anbefalt dosering på pakken er ”1 kapsel minimum 60 minutter før ønsket virkning.” Den påviste mengde tadalafil i Potensun er svært høy, og 3,3 ganger anbefalt dosering av legemiddelet.

I Orexi+ ble det påvist 5,9 mg tadalafil i hver kapsel. Anbefalt dosering på boks er angitt ”1 kapsel minimum 60 min. før ønsket virkning”.

(Orexi+ ble anmeldt i 2005
Statens legemiddelverk analyserte Orexi+ i 2005 og fant den gangen at produktet inneholdt det potensfremmende middelet acetildenafil. Dette analysefunnet er bekreftet ved Folkehelseinstituttet som et ledd i dette prosjektet. Saken ble i sin tid politianmeldt, men senere henlagt av politiet. I Orexi+ (dvs samme produkt) innsamlet høsten 2006 ble det påvist tadalafil.)

Om virkestoffet tadalafil
Tadalafil er et legemiddel mot impotens (erektil dysfunksjon) som er registrert i Norge. I Felleskatalogen er anbefalt dosering 10 mg før forventet seksuell aktivitet. Dosen kan økes til 20 mg dersom effekten er utilstrekkelig, men ikke hos pasienter med nedsatt lever- eller nyrefunksjon. Virkningen kan vare opp til 24 timer. Mer enn én dose daglig anbefales ikke.

Forskrivning av tadalafil som legemiddel skal bare gjøres etter at sykehistorie og fysisk undersøkelse er foretatt av lege. Pasienter med flere typer hjertesykdom (bl.a. forskjellige typer angina, hjertesvikt og høyt blodtrykk) skal ikke forskrives tadalafil. Bivirkninger av tadalafil kan bl.a. være hodepine, rødme, sure oppstøt, myalgi, ryggsmerter, nesetetthet, svimmelhet. Det foreligger mulighet for en rekke uheldige samvirkereaksjoner (interaksjoner), når tadalafil brukes sammen med andre medikamenter.

Produktnavn: Potensan
I Potensan ble det påvist 1,6 mg mg yohimbin i hver tablett. Anbefalt dosering på pakken er ”2 tabletter hver morgen.” Dette er noe lavere dosering enn den som er anbefalt når yohimbin er brukt som behandling mot impotens.

Om virkestoffet yohimbin
Yohimbin er et legemiddel som brukes mot impotens (erektil dysfunksjon). For behandling av impotens er vanlig dosering 5 mg tre ganger daglig. Bivirkninger kan bl.a. være økt hjertefrekvens og endret blodtrykk, vannlatingsproblemer, skjelving, irritabilitet, svimmelhet, hodepine, rødme og kvalme.

Kontrollprosjektet

Tidligere var det ingen krav til kontroll av innholdsstoffer i produktene ved hjelp av kjemiske analyser. Tidlig i 2006 ble det derfor, etter forslag fra Divisjon for rettstoksikologi og rusmiddelforskning ved Folkehelseinstituttet, inngått et samarbeid med Mattilsynet og Statens legemiddelverk, hvor planene for et mer systematisk kontrollprosjekt med analyse av et utvalg av helsekostprodukter ble startet.

Hensikten med prosjektet var å velge ut et avtalt antall helsekostprodukter til analyse på et avtalt utvalg av legemidler. Det ble vedtatt å fokusere på et utvalg av produkttyper hvor det fra tidligere forelå rapporter om udeklarert innhold av legemidler, samt hvor det var rapportert om negative helsemessige effekter.

Det ble vedtatt å fokusere på produkter for følgende indikasjonsområder: Slankeprodukter, oppkvikkende/energi-produkter og potensfremmende produkter.