Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.
Nyhet
Nytt notat

Verktøy til systematisk kvalitetsforbedring i helsetjenesten

Kunnskapssenteret har utviklet en modell som kan brukes som et verktøy til systematisk kvalitetsforbedring i helsetjenesten.

Modell for kvalitetsforbedring ble lansert i 2007, og revidert i 2012 på bakgrunn av erfaringer som er gjort.

Notatet beskriver utviklingen av modellen, hvilken forbedringstradisjon den står i, samt gir eksempler på forskning som er gjort i forhold til systematisk forbedringsarbeid.

Notatet beskriver også trinnene i modellen og anbefaler aktiviteter som er viktig for å lykkes med kvalitetsforbedring. Anbefalingene bygger på forskning, generell teori om forbedringsarbeid, og erfaring med systematisk forbedringsarbeid i helsetjenesten.

Forutsetninger for vellykket kvalitetsforbedring

- Forskning viser at det er noen forutsetninger som må oppfylles for å sikre en vellykket gjennomføring av kvalitetsforbedring, sier seniorrådgiver Toril Bakke, Kunnskapssenteret.

– Det er blant annet en forutsetning at kvalitetsforbedring er forankret i ledelsen og blant medarbeidere og at arbeidet er integrert i organisasjonens visjoner, mål og daglige arbeid. I tillegg er det viktig at ledelsen har data om egen virksomhet og følger med på kvaliteten på tjenestene gjennom å måle om endringene er reelle forbedringer.

- Disse forutsetningene er integrert i kvalitetsforbedringsmodellen, legger hun til.

- Myndighetene har gitt oss i oppdrag å være et kompetansemiljø innen praksisnær kvalitetsforbedring i helsetjenesten. Det betyr at vi også har en rolle i den nasjonale kvalitetsstrategien … og bedre skal det bli! (2005-2015), opplyser Toril Bakke.

Les også om modellen i stortingsmeldingen God kvalitet – trygge tjenester (Kap. 6.2).

Les mer om systematisk forbedringsarbeid på: www.kvalitetsforbedring.no

 

Dette er en nyhet fra Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. Kunnskapssenteret ble en del av Folkehelseinstituttet 01.01.2016.