Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.
Nyhet
Nye fagprosedyrer

Ny prosedyre for respiratorbehandling av nyfødte

Helse Bergen har fått godkjent en fagprosedyre for innstilling, bruk, observasjon og tiltak ved respiratorbehandling av nyfødte, men også andre helseforetak kan godkjenne den for bruk. Hensikten er å gi optimal respiratorbehandling.

Dette er klart etter behandling i Nasjonalt nettverk for fagprosedyrer. Prosedyren brukes allerede av sykepleiere og leger ved sykehusets enhet for nyfødte, men også fagfolk andre steder i landet kan ta den i bruk, dersom helseforetaket godkjenner den.

– Når klinikerne melder fra om behov for nye prosedyrer, er det ofte behov som lederne ikke ser. På lik linje med arbeidsantrekk og nøkler trenger klinikerne oppdaterte fagprosedyrer som kan hjelpe dem med mer sikker praksis, sier Karin Borgen, som leder Fagprosedyreprosjektet i Kunnskapssenteret.

Hovedvekt på assistert kontrollert ventilasjon
Prosedyren dreier seg om trykkontrollerte respiratormodi med hovedvekt på bruk av assistert kontrollert ventilasjon (AC) og pasientstyrt ventilasjon med trykkstøtte (PSV) kombinert med volum garanti (VG). Dette er en prosedyre for innstilling og bruk samt observasjon og tiltak for å gi optimal respiratorbehandling.

Prosedyren tar opp ansvar, hensikt og omfang, kliniske spørsmål og fremgangsmåte, men forklarer også fagspesifikke forkortelser og oppgir referanser. Prosedyren er laget av fire av sykehusets fagfolk på området og er godkjent lokalt før den ble behandlet av Nasjonalt nettverk for fagprosedyrer. Den ble sist oppdatert i 2012 og skal revideres neste år.

Besvarer ulike spørsmål
Fagprosedyren, som gjelder for premature og andre nyfødte med behov for respiratorbehandling, gir svar på blant annet følgende spørsmål:

• Hvilken konvensjonell respiratormodus er den mest optimale til nyfødte?

• Hvilken modus innen VTV er den meste optimale for nyfødte?

• Standard oppstartsinnstilling av PEEP, inspirasjonstid, flow, respiratorfrekvens, trigger, tidalvolum, inspiratorisk trykk og fukting.

• Hvilken behandlingsform gir barnet minst ubehag?

• Hvilke praktiske konsekvenser får en eventuell endring av behandling for observasjoner og pleie av barnet?

Referanse: Olsen MS, Grindheim HK, Bjørdal M, Alsaker T. Respiratorbehandling av nyfødte. Nasjonalt nettverk for fagprosedyrer, Helsebiblioteket 2014.

Dette er en nyhet fra Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. Kunnskapssenteret ble en del av Folkehelseinstituttet 01.01.2016.