Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.
Nyhet
Ny brukerundersøkelse

Ni av ti mener norsk helsetjeneste har god kvalitet

Det er god kvalitet på norske helsetjenester, ifølge deltakerne i GallupPanelet: Nesten ni av ti vurderer kvaliteten som ganske eller veldig god, hver tredje mener at den er bedre enn i EU-land, mens fire av ti mener at kvaliteten er lik.

Helsepersonell med god utdanning, behandling som virker og nærhet til sykehus og lege er de tre kriteriene som deltakerne i undersøkelsen mener er viktigst for at helsetjenestene skal ha god kvalitet.

Samtidig som 88 prosent av respondentene vurderer kvaliteten i helsetjenesten som veldig eller ganske god, mener cirka 20 prosent at det er veldig eller ganske sannsynlig å bli skadet under sykehusbehandling. 41 prosent mener det er samme kvalitet på norske helsetjenester som i EU-land, mens 33 prosent mener den er bedre.

Befolkningsundersøkelsen GallupPanelet er én av følgemålingene for Pasientsikkerhetsprogrammet og er oppsummert i notatet «Pasientsikkerhet og kvalitet i helsetjenesten».

Fire av ti har opplevd pasientskade
I underkant av 40 prosent i panelet svarte at de selv eller noen i familien har opplevd en uønsket hendelse som har ført til skade (en skadelig hendelse) i kontakt med helsetjenesten. Respondentene oppfatter at det er mest sannsynlig at skadelige hendelser oppstår i forbindelse med diagnostisering og som følge av sykehusinfeksjoner.

– Det ser ut til at den økte åpenheten om skadelige hendelser i helsetjenesten de siste årene ikke nødvendigvis gjør at folk bedømmer sannsynligheten for å bli skadet som høyere. Det kan heller være at denne åpenheten fører til et mer realistisk syn på skadelige hendelser, sier avdelingsdirektør i Kunnskapssenteret, Anne Karin Lindahl.

Når det gjelder former for oppreisning som paneldeltakerne mener å ha rett på ved skadelige hendelser, oppgir de hyppigst økonomisk erstatning, en forklaring på årsakene til skaden og en formell innrømmelse.

Dette er den fjerde målingen om kvalitet og pasientsikkerhet som er gjennomført i GallupPanelet. Over tid holder resultatene fra denne undersøkelsen seg stabile. Resultatene for 2014 er noe bedre enn de øvrige årene, men ganske lik sammenlignet med 2011 på overordnede spørsmål om pasientsikkerhet og kvalitet.

Metodiske begrensninger
Det er flere metodiske begrensninger ved undersøkelsen. Blant annet ble ikke hele utvalget trukket tilfeldig, og Kunnskapssenteret har hverken informasjon om de som ikke svarte eller svarprosenten når det gjelder rekrutteringen til GallupPanelet.

Dette betyr at det er vanskelig å vurdere om deltakerne representerer befolkningen på en god måte. I tillegg er ikke spørreskjemaet godt nok validert i Norge, det er kun oversatt fra et europeisk spørreskjema.

– Alt i alt mener vi derfor at vi må være varsomme med å generalisere resultatene på den norske befolkningen, sier avdelingsdirektøren.

 

Dette er en nyhet fra Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. Kunnskapssenteret ble en del av Folkehelseinstituttet 01.01.2016.