Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.
Nyhet
Pasientsikkerhet

Mange tiltak, men vet lite om innføring

Kunnskapssenteret har sett på hvordan sju andre land har organisert, finansiert og innført arbeidet med pasientsikkerhet. Flere gode tiltak er identifisert, men det er vanskeligere å si noe om hvordan innføring av tiltakene best skjer.

Bakgrunnen for rapporten er at pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender går over til å bli et femårig program ved årsskiftet. Rapporten vil inngå som en del av grunnlaget for den videre planleggingen av det norske programmet.

 – Vi ser at det finnes en rekke gode tiltak for økt pasientsikkerhet, og at disse ofte er iverksatt gjennom kampanjer. Ett slikt tiltak er å integrere arbeidet med pasientsikkerhet med annet kvalitetsarbeid i sykehusene, sier seniorrådgiver Ingrid S. Saunes ved Kunnskapssenteret.

Samtidig viser rapporten at det er langt vanskeligere å finne sikker kunnskap om hvordan man får til en vellykket implementering. 

– Vi vet med andre ord hva som må gjøres, men mindre om hvordan vi kan lykkes, sier Saunes.  

– Kunnskapssenteret kan også bidra med et tett samarbeid mellom meldesystemet for uønskede hendelser og pasientsikkerhetsprogrammet ettersom begge er lokalisert hos oss, supplerer avdelingsdirektør Anne Karin Lindahl ved Kunnskapssenteret.

 

Dette er en nyhet fra Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. Kunnskapssenteret ble en del av Folkehelseinstituttet 01.01.2016.