Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.
Nyhet
Cochrane-oversikt

Flere barn får vaksine etter opplæring

Informasjon og opplæring om barnevaksinasjon rettet mot lokalsamfunn kan føre til at flere barn får vaksine. Slik konkluderer en ny Cochrane-oversikt gjort av forskere ved Kunnskapssenteret.

I Norge er det stor oppslutning om barnevaksinasjonsprogrammet, selv om noen er skeptiske til vaksiner. I mange andre land er situasjonen at man ikke har tilgang på vaksiner eller mangler informasjon om vaksinasjon.

Forskerne i Cochrane-samarbeidet har sett på tiltak for å bedre informasjon og kunnskap om barnevaksinasjon i lokalsamfunn i lav- og middelinntekts land.

Flere barn får vaksine

– Vi fant at informasjons- og opplæringstiltak kan forbedre kunnskapen om vaksine og om sykdommer som kan forebygges med vaksine. Tiltakene kan også endre holdningene til vaksinering til å bli mer positive blant småbarnsforeldre. Disse funnene er imidlertid usikre, sier forsker og prosjektleder for oppsummeringen Ingvil Sæterdal.

– Men, vi kan med større sikkerhet si at tiltakene faktisk fører til at flere barn får vaksine, fortsetter hun.

Tiltakene

Forskerne identifiserte to studier, fra India og Pakistan, som sammenlignet typer av tiltak.

Ett tiltak var å oppfordre familier, lærere, barn og landsbyledere til å delta på informasjonsmøter om barnevaksinasjon, der de også kunne stille spørsmål. Et annet tiltak var å invitere vel ansette personer til å diskutere vaksinedekning i eget lokalsamfunn. De skulle også diskutere kostnader og fordeler ved barnevaksinasjon, og de ble spurt om å lage lokale handlingsplaner, dele informasjon og fortsette diskusjonen i lokalsamfunnet.

Begrenset kunnskapsgrunnlag

Oversikten gir begrenset grunnlag for å ta informerte beslutninger om implementering av denne typen tiltak. Tiltakene kan kreve store ressurser når de skal nå større populasjoner. Derfor må man vurdere kostnadseffektiviteten før slike tiltak tas i bruk.

– Hvis slike tiltak skal implementeres i lokalsamfunn, bør det samtidig gjøres en evaluering slik at vi kan bygge kunnskap om disse tiltakene, avslutter Sæterdal.

Dette er en nyhet fra Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. Kunnskapssenteret ble en del av Folkehelseinstituttet 01.01.2016.