Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.
Nyhet

Faglig input etter workshop om reinnleggelse

Kunnskapssenteret følger opp workshop om reinnleggelse med å dele film og PDF-er av foredragene samt vise til relevante lenker – som et tilbud til deltakere som vil følge opp temaet.

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (Kunnskapssenteret) arrangerte 5. desember 2013 en workshop om reinnleggelser på Gardermoen. De da nylig publiserte nasjonale reinnleggelsestallene (og overlevelsestallene) fra Kunnskapssenteret var utgangspunkt for workshopen, som Kunnskapssenteret arrangerte sammen med Helse Sør-Øst og KS.

Kunnskapssenteret har her samlet filmer og PDF-er ( se nedenfor i programmet ) fra foredragene samt lenker til aktuelle artikler ( se også nedenfor) som et tilbud til deltakerne.

Dypdykk i nye tall 

– Hvorfor arrangerte dere denne workshopen?

– Ambisjonen var å komme bak tallene og inn i fenomenet reinnleggelse, sier seksjonsleder Anders Vege i Kunnskapssenteret.

Workshopen hadde i overkant av 180 deltakere, godt fordelt mellom helseforetak og kommuner.

– De første tilbakemeldingene har vært positive. For å gi best mulig utbytte for deltakerne ønsker vi å dele film av foredrag, pdf av presentasjoner og relevante lenker til bruk i oppfølgingen av temaet, sier Vege.

Reinnleggelse varierer 

Utgangspunktet for workshopen var Kunnskapssenterets nye tall om reinnleggelser. Dette var første gang at Kunnskapssenteret publiserte slike tall, noe som er blitt mer aktuelt etter samhandlingsreformen.

– Vi ser at det er stor variasjon mellom sykehusene. Dette kan blant annet skyldes forhold i den kommunale helsetjenesten, for eksempel at noen kommuner er flinkere til å ta tilbake pasienter enn andre, uttalte seksjonsleder Jon Helgeland, da han nylig presenterte tallene. 

Relevante referanser/relevante lenker

Rapporter/notater fra Kunnskapssenteret: 

Helgeland J, Kristoffersen DT, Hassani S, Dimoski T, Lindman AS. Overlevelse og reinnleggelse i norske sykehus for 2012. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, Notat 2013.

Lindman AS, Helgeland J. Variasjon i omfang av uplanlagte reinnleggelser ved norske sykehus Kunnskapssenter –rapporter og notater.

Holte H. Tiltak for å hindre reinnleggelser. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, Notat 2013 
(litteratursøk med sortering).

Holte H, Lidal IB. Utskrivning av pasienter med kronisk sykdom: effekt av ulike former for samhandling mellom sykehus og kommunehelsetjeneste. Rapport fra Kunnskapssenteret 09 – 2013 (systematisk oppsummering)

Forsetlund L, Graverholt B, Mathisen M. Effekter av tiltak for å redusere akutte sykehusinnleggelser fra sykehjem. Rapport fra Kunnskapssenteret 07-2013 (systematisk oppsummering).

Austvoll-Dahlgren A, Forsetlund L, Munthe-Kaas HM, Kirkehei I. Effekter av støtte og oppfølging for personer med alvorlig psykisk lidelse. Rapport fra Kunnskapssenteret 10-2012 (systematisk oppsummering).

Jeppesen E, Brurberg KG, Lidal IB, Holte HH, Vist GE . Intermediære enheter og ”hjemmesykehus” ved behandling av pasienter med akutt KOLS-forverring. Rapport fra Kunnskapsenteret 8-2011 (systematisk oppsummering).

Vist GE, Holte HH, Forsetlund L, Flottorp S, Underland V, Johansen M, Lindahl AK.. Alternativer til sykehusinnleggelse for eldre og personer med kronisk sykdom — Del 1 En oversikt over systematisk oppsummert forskning. Notat fra Kunnskapssenteret 2010 (hurtigoppsummering)

Lindahl AK, Johansen M. Alternativer til sykehusinnleggelse for eldre og personer med kronisk sykdom — Del 2 Publisert nordisk forskning om tiltak i kommunehelsetjenesten som kan redusere behov for liggedøgn i sykehus Notat fra Kunnskapssenteret 2010 (litteratursøk med sortering).

Brudvik M., Bakke T. Alternativer til sykehusinnleggelse for eldre og personer med kronisk sykdom — Del 3 Erfaringer og evalueringer fra prosjekter som kan redusere liggedøgn i sykehus. Notat fra Kunnskapssenteret 2010.

Systematiske oversikter

(oftest Cochrane-oversikter publisert på engelsk)

Dalsbø, TK. Individuell utskrivningsplan reduserer både antall dager på sykehus og antall re-innleggelser. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, Omtale 2013

Dalsbø T. Tidlig støttet utskriving kan være trygt og effektivt for pasienter med hjerneslag. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, Omtale 2013

Underland V, Holte HH. Hjertesvikt: Individuell og tverrfaglig oppfølging kan gi færre reinnleggelser. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten , Omtale 2013

Holte HH. Opplæring i egenmestring for personer med schizofreni gir trolig færre reinnleggelser. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, Omtale 2013

Underland V, Holte HH: Schizofreni: Usikkert om opplæring forebygger reinnleggelser. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten , Omtale 2013.

 

Program – foredragene som PDF

Reinnleggelsene - sett med pasientens/brukerens øyne v/Torkel Bache, medlem av brukerutvalget i Helse Sør- Øst

Refleksjoner rundt reinnleggelser, sett fra kommunen v/Nils Holand, Seksjonsoverlege SI Lillehammer og sykehjemsoverlege i region Sør-Gudbrandsdal

Refleksjoner rundt reinnleggelser , sett fra Helseforetaket v/ Elisabeth Kaasa, Helsefaglig sjef, Vestre Viken HF

Presentasjon av Kunnskapssenterets nypubliserte reinnleggelsestall v/ forsker Anja Schou Lindman, Kunnskapssenteret

Torhild Heggestad, spesialrådgiver i Helse Bergen HF, kommenterer tallene .

Anders Grimsmo, professor NTNU, kommenterer tallene .

Hvordan bruke tallene i pasientforløp - kommunene, sykehus, samhandling -> pasientforløp: 
Nasjonalt Læringsnettverk ”Helhetlige, koordinerte og trygge pasientforløp i kommunene ”, seniorrådgiver ved Michael de Vibe, Kunnskapssenteret

«Prosjekt reinnleggelser» - Et samhandlingsprosjekt mellom Bærum sykehus og Asker og Bærum kommune. Ved Morten Engzelius, leder av styringsgruppen

Kunnskapsbaserte tiltak ved avdelingsdirektør. Gro Jamtvedt, Kunnskapssenteret

 

Video

Foredrag fra "Workshop om reinnleggelser", Gardermoen 5. des 2013 (Video)

 

Dette er en nyhet fra Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. Kunnskapssenteret ble en del av Folkehelseinstituttet 01.01.2016.