Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Spontan tilbakegang av brystkreft mer vanlig enn tidligere antatt»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Spontan tilbakegang av brystkreft mer vanlig enn tidligere antatt

Forskningsfunn

Spontan tilbakegang av brystkreft mer vanlig enn tidligere antatt

Epidemiologisk forskning på brystkreft har hittil handlet om årsaker til at kvinner utvikler sykdommen. Funn i en ny studie publisert i Lancet Oncology, tyder på at mekanismer utenfor svulstene er helt sentrale for om kvinner utvikler en dødelig kreftsykdom eller om sykdommen går over av seg selv.

Epidemiologisk forskning på brystkreft har hittil handlet om årsaker til at kvinner utvikler sykdommen. Funn i en ny studie publisert i Lancet Oncology, tyder på at mekanismer utenfor svulstene er helt sentrale for om kvinner utvikler en dødelig kreftsykdom eller om sykdommen går over av seg selv.


mammografi.
mammografi.
Forskerne bak studien er fra Folkehelseinstituttet, Ullevål universitetssykehus og det nordiske Cochrane-senteret i Danmark. De har studert forekomsten av brystkreft blant svenske kvinner i årene rundt introduksjon av mammografiprogrammet i perioden 1986-1990. I 2008 publiserte forfatterne en liknende studie basert på norske data som fikk stor internasjonal oppmerksomhet, men som også ble kritisert fordi mange kvinner hadde brukt hormoner mot plager i overgangsalderen. I denne nye studien har nesten ingen kvinner brukte slike hormoner.

Økning i brystkreft parallelt med innføring av screeningprogram

Rundt 1 av 7 kvinner får i dag diagnosen brystkreft eller forstadier til brystkreft i løpet av livet. Dette er nesten en fordobling i forhold til forekomsten for 20 år siden. Økningen har kommet fylkesvis i forbindelse med innføring av det nasjonale mammografiscreening-programmet og utelukkende i aldersgrupper som blir invitert til mammografiscreening.

Tidligdiagnostikk forklarer ikke økning

Økningen i forekomst av brystkreft hos kvinner som blir invitert til mammografiscreening, dreier seg primært om oppdagelse av små svulster som kvinner ikke kan finne ved egenundersøkelse. Dette har man tolket som tidligdiagnostikk. Hvis økningen skal kunne forklares med tidligdiagnostikk, så skal dette medføre færre brystkrefttilfeller når kvinner ikke lenger går til mammografiscreening, ved at en del tilfeller allerede er fanget opp. Men det er nesten ingen reduksjon i forekomst av brystkreft etter at kvinner slutter å gå til screening. Dermed kan ikke økningen forklares med tidligdiagnostikk.

Spontan tilbakegang av brystkreft

Forskerne har sammenlignet forekomsten av brystkreft blant 330 000 svenske kvinner i aldersgruppen 40-69 år som ble invitert til regelmessig screening over seks år (studiegruppen) med en kontrollgruppe av kvinner som ikke gikk til mammografiscreening de første fire årene, men som deretter ble invitert til screening de neste to årene.

Studiegruppen er fulgt fra screening startet i syv svenske fylker på slutten av 1980-tallet. Kontrollgruppen har samme aldersfordeling som studiegruppen, men består av kvinner som er født fire år tidligere enn kvinnene i studiegruppen. Dette er valgt slik fordi etter fire år vil kontrollgruppen også bli invitert til en første runde med screening. Bortsett fire års aldersforskyvning, overlapper studiegruppen og kontrollgruppen hverandre og er derfor nesten identiske. I teorien skulle alle ekstra svulster i gruppen som ble screenet over seks år bli oppdaget i kontrollgruppen som bare ble screenet de siste to årene.

Mammografi figur.
Mammografi figur.

- Vi fant imidlertid at det var 14 % mer brystkreft i gruppen som hadde gått til screening i alle seks årene. Dette betyr at mange av svulstene som ble oppdaget de første fire årene med screening, ikke ville blitt diagnostisert hvis kvinnene ikke hadde gått til mammografiscreening, sier en av forskerne bak studien, Per-Henrik Zahl.

- Nesten hele økningen på 35 % i forekomst av brystkreft ved mammografiscreening, kan ut fra dette forklares med diagnostikk av små svulster som går over av seg selv hvis de ikke blir behandlet, sier han.

- Spontan tilbakegang av brystkreft er mye mer vanlig enn hva noen har forestilt seg. Dette funnet rokker ved den alminnelige forståelsen av kreft som en sykdom som må behandles umiddelbart og som nesten aldri går over av seg selv, sier Zahl.

Evaluering av screeningprogrammet i regi av Norges forskningsråd

- Dette er interessante resultater når det gjelder utviklingsforløpet for brystkreft, sier direktør Geir Stene-Larsen ved Folkehelseinstituttet.

- Det er ikke Folkehelseinstituttets oppgave å vurdere mammografiprogrammet, men funnene i denne studien vil være et bidrag til den evalueringen som Norges forskningsråd skal gjennomføre, sier Geir Stene-Larsen.

Forskningsrådet har på oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet fått ansvaret for en forskningsbasert evaluering av mammografiprogrammet. Formålet med evalueringen er å undersøke om mammografiprogrammet oppfyller intensjonene i programmet.

Referanse

Zahl P-H,  Gøtzsche P C, Mæhlen J, Natural history of breast cancers detected in the Swedish mammography screening programme: a cohort study. The Lancet Oncology-D-11-00578R3S1470-2045(11)70250-9