Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Triklosan i kosmetikk og hygieneprodukter kan øke allergirisiko »

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Triklosan i kosmetikk og hygieneprodukter kan øke allergirisiko

Forskningsfunn

Triklosan i kosmetikk og hygieneprodukter kan øke allergirisiko

Triklosan, et antibakterielt kjemikalium som finnes blant annet i tannkrem, kan bidra til en økt risiko for utvikling av allergi hos barn.

Shampoflasker, kosmetikk, krem
Foto: Colourbox.com

Triklosan, et antibakterielt kjemikalium som finnes blant annet i tannkrem, kan bidra til en økt risiko for utvikling av allergi hos barn.


Dette kommer fram i Den norske miljø- og barneastmastudien som blant annet Folkehelseinstituttet er ansvarlig for. Tilsvarende rapporteres også fra USA.

Kan endre bakteriefloraen på huden, i munnen og tarmen

Triklosan har vært i bruk i flere tiår, men ble nylig satt i sammenheng med allergi hos barn i den amerikanske studien National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES). Den nye norske studien har funnet tilsvarende sammenhenger mellom allergi hos barn og triklosannivåer målt i urin fra barna.

I denne studien ble det funnet at triklosan målt i urin hang sammen med forhøyede nivåer av Immunoglobulin E (IgE)) og rhinitt (nese-tetthet/høysnue) hos 10-åringer.

623 urinprøver ble samlet inn og ble målt av Centers for Disease Control and Prevention (Atlanta, USA). Omtrent 50 % av de norske barna hadde målbare nivåer av triklosan, mens 80 % av de amerikanske barna hadde målbare nivåer. Barna ble utsatt for omtrent samme mengde triklosan.

Triklosan kan endre bakteriefloraen på huden, i munnen og i tarmen. En endring av bakteriesammensetningen av “gode” bakterier kan føre til en økt risiko for å utvikle allergi (hygiene-hypotesen). Derfor har økt bruk av triklosan og antibakterielle produkter generelt blitt satt i sammenheng med økt forekomst av allergi.

Redusere bruk

I Norge har helsemyndighetene i mange år oppfordret til en redusert bruk av antibakterielle produkter for å unngå utviklingen av resistente bakterier.

I en kartlegging av bruken av triklosan i Norge i 2001 ble det funnet ut at av den totale mengden av triklosan kom 85 % fra kosmetiske produkter – hvorav 75 % fra tannkrem. Triklosan har siden denne kartleggingen blitt tatt ut av en rekke produkter.

I hvor stor grad norske barn er eksponert for triklosan i dag, er uvisst. I USA hvor de har årlig prøvetaking og overvåkning av kjemikalieeksponering, er det foreløpig lite som tyder på at eksponeringen for triklosan er på vei ned.

Om studien

Triklosan-studien er et samarbeid mellom Folkehelseinstituttet, Oslo universitetssykehus, Universitet i Oslo og National Institute of Health Sciences (NIEHS) i USA, hvor Randi Bertelsen for tiden er gjesteforsker. Prosjektet er blant annet finansiert av Forskningsrådets program for miljøpåvirkning og helse.