Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Åtvarar mot kvikksølv i hudbleikemiddel»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Åtvarar mot kvikksølv i hudbleikemiddel

Forskningsfunn

Åtvarar mot kvikksølv i hudbleikemiddel

Uorganisk kvikksølv hemjar produksjonen av fargepigment (melanin) i huda og kan difor bleike hud. Kvikksølv er samtidig helse- og miljøskadeleg, og det er ikkje tillate å bruke dette i hudkremar. Undersøkingar som Mattilsynet har gjort, viser at det finst ei rekkje ulovlege kvikksølvhaldige produkt på marknaden, utan at det står noko om kvikksølv på pakningane.

Colourbox.com
Colourbox.com

Uorganisk kvikksølv hemjar produksjonen av fargepigment (melanin) i huda og kan difor bleike hud. Kvikksølv er samtidig helse- og miljøskadeleg, og det er ikkje tillate å bruke dette i hudkremar. Undersøkingar som Mattilsynet har gjort, viser at det finst ei rekkje ulovlege kvikksølvhaldige produkt på marknaden, utan at det står noko om kvikksølv på pakningane.


Vi får i oss små mengder uorganisk kvikksølv via maten, men ikkje så mykje at det gir helsemessige konsekvensar. Kvikksølv i amalgamfyllingar medverkar òg til eksponeringa for uorganisk kvikksølv. Maten og amalgamfyllingar kan reknast som små og mindre viktige kjelder, samanlikna med det bidraget som kvikksølv i hudkremar kan gi hjå dei som brukar dette.

Tar lang tid å bryte ned

Uorganisk kvikksølv blir teke opp gjennom huda hjå personar som brukar slike kremar. Kor mykje kvikksølv som blir teke opp i kroppen vil variere. Det er mellom anna avhengig av kva for kvikksølvsambinding som finst i kremen og kva for andre stoff kremen inneheld.

Dersom ein brukar mykje krem, blir det teke opp meir i kroppen. Kroppen skil ut uorganisk kvikksølv langsamt (halveringstid 1–2 månader), og kvikksølvnivået i kroppen vil difor kunne auke gradvis med gjentakande bruk.

Kor mykje uorganisk kvikksølv ein har fått i seg, kan målast i urin. Det er fleire studiar som viser ein klar samanheng mellom bruk av kvikksølvhaldige kremar og høgare nivå av kvikksølv i urinen.

Barn kan få i seg kvikksølv frå kremar ved at dei kjem i kontakt med huda til personar som brukar slike produkt. Det finst òg døme på at slike produkt blir brukt på barn.

Se også: Urovekkjande mengder av helsefarlege gifter i hudbleikemiddel (Mattilsynet sine nettsider)

Skadeleg for helsa

  • Forsking tyder på at det er ein samanheng mellom bruk av kvikksølvhaldige hudkremar og nyreskadar og nedsett nyrefunksjon.
  • Det finst òg ei rekkje rapportar om hudskadar (ulike typar utslett, ujamn pigmentering) etter bruk av kvikksølvhaldige hudkremar.
  • Skadar på sentralnervesystemet kan ein heller ikkje sjå bort frå ved langvarig bruk.
  • Brukarane rapporterer òg symptom som metallsmak, auka spyttsekresjon, sår i munn og svelg, og kvalme.
  • Produkta er ikkje lovlege på marknaden, og blir ofte ikkje teke med i betraktninga som ei mogeleg årsak til helseplager. Fleire publikasjonar stiller difor spørsmålet om helseskadar som følgje av bruk av slike produkt er underdiagnostiserte.

Referansar:

Benz MR1, Lee SH, Kellner L, Döhlemann C, Berweck S: Hyperintense lesions in brain MRI after exposure to a mercuric chloride-containing skin whitening cream. Eur J Pediatr. 2011 Jun;170(6):747-50.

Chan TK: Inorganic mercury poisoning associated with skin-lightening cosmetic products.

Clin Toxicol (Phila). 2011 Dec;49(10):886-91 EFSA 2012: EFSA Panel on Contaminants in the Food Chain (CONTAM); Scientific Opinion on the risk for public health related to the presence of mercury and methylmercury in food. EFSA Journal 2012;10(12):2985.

Hamann CR, Boonchai W, Wen L, Sakanashi EN, Chu CY, Hamann K, Hamann CP, Sinniah K, Hamann D. Spectrometric analysis of mercury content in 549 skin-lightening products: is mercury toxicity a hidden global health hazard? J Am Acad Dermatol. 2014 Feb;70(2):281-7.

McKelvey W, Jeffery N, Clark N, Kass D, Parsons PJ.: Population-based inorganic mercury biomonitoring and the identification of skin care products as a source of exposure in New York City. Environ Health Perspect. 2011 Feb;119(2):203-9

Tang HL, Mak YF, Chu KH, Lee W, Fung SK, Chan TY, Tong KL. Minimal change disease caused by exposure to mercury-containing skin lightening cream: a report of 4 cases. Clin Nephrol. 2013 Apr;79(4):326-9.