Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Forskningsfunn

Ny kunnskap

Tinnitus har lav arvelighet

Publisert Oppdatert


Bare 11 prosent av variasjonen i tinnitus (øresus) i befolkningen skyldes arv. Det viser ny forskning fra Folkehelseinstituttet. Dette er den første store befolkningsbaserte studien som har beregnet arveligheten for tinnitus.


Har du funnet en feil?

www.colourbox.com
www.colourbox.com
Studien har undersøkt forekomsten av tinnitus og i hvor stor grad tinnitus er arvelig. Forekomsten av tinnitus var på 15,1 prosent, noe som samsvarer godt med funn fra andre land.

Tinnitus er et symptom/plage som kan ha en rekke ulike bakenforliggende årsaker som for eksempel eksponering for støy, medikamenter og nedsatt hørsel.

Overraskende lav arvelighet

Den nye studien viser at kun 11 prosent av variasjonen i tinnitus i befolkningen skyldes arv mens miljøet står for hele 89 prosent av variasjonen.

– En slik lav arvelighet er et overraskende funn fordi de fleste andre sykdommer og trekk som er studert tidligere har vist seg å være mer eller mindre arvelige. Vi hadde forventet at arv og miljø var omtrent like viktig, sier lege og PhD Ellen Kvestad ved Divisjon for psykisk helse ved Folkehelseinstituttet.

Artikkelen "Low heritability of tinnitus" er nylig publisert i Archives of Otolaryngology – head and neck surgery (se lenke nederst på siden)

Undergrupper av tinnitus kan ha høyere arvelighet

I denne studien hadde man ikke mulighet til å skille mellom ulike kliniske former for tinnitus.

– Våre funn betyr ikke at gener ikke kan være viktig for noen former for tinnitus. Det kan finnes undergrupper av tinnitus med en bestemt bakenforliggende årsak som kan ha høyere arvelighet. Men ut fra våre funn alene kan det ikke forsvares å bruke store ressurser på å finne spesifikke gener som koder for tinnitus generelt, sier Kvestad.

Om studien

Studien har benyttet data fra Hørselsundersøkelsen i Nord Trøndelag, som er en integrert del av Helseundersøkelsen i Nord Trøndelag (HUNT). Det ble brukt selvrapportert spørreskjema informasjon om forekomst og plager av tinnitus fra til sammen 51 574 personer over 18 år.