Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Nyhet

Testing av hørsel med otoakustiske emisjoner

Publisert Oppdatert


Otoakustiske emisjoner er blitt benyttet for hørselstesting av voksne for å studere virkningen av støy og andre faktorer. Metoden er også sammenlignet med konvensjonell hørselstest. Per i dag er dette den mest omfattende befolkningsundersøkelsen der metoden er blitt brukt til systematisk hørselstesting av voksne.


Har du funnet en feil?

Måling av små hørselsforandringer er viktig for å kunne forebygge utviklingen av hørselstap. Et utvalg på 6415 personer fra deler av befolkningen i Namsos og Levanger som ingikk i  hørselsundersøkelsen i Nord-Trøndelag ble også testet med otoakustiske emisjoner (OAE).

Otoakustiske emisjoner. Bo Engdahl
Otoakustiske emisjoner. Bo Engdahl

Et friskt øre reagerer ikke bare passivt på innkommende lyd; det forsterker lyd aktivt og produserer svingninger av seg selv. Som en bieffekt av denne aktivitet oppstår en svak lyd, OAE, som kan registreres i øregangen. Registrering av OAE er hurtig og objektiv. Metoden er følsom for forandringer i hørselsfunksjonen og spesielt velegnet til masse-screening av nyfødte. Det er også knyttet et visst håp til at OAE skal være velegnet til å kunne oppdage forandringer i hørselsfunksjonen hos voksne.

Denne studien er sannsynligvis den mest omfattende befolkningsundersøkelse hvor OAE er blitt brukt til systematisk hørselstesting av voksne. Hensikten har vært å beskrive OAE i en befolkning og studere innvirkningen av blant annet alder og kjønn. Vi har også beregnet virkningen av yrkes- og fritidsstøy og andre faktorer på OAE og om OAE er følsommere når det gjelder å oppdage forandringer som skyldes eksponering. I hvilken grad OAE kan forutse hørselstap målt med konvensjonell metode er også studert.

Studien viser blant annet at OAE blir svakere med alderen, at de er kraftigere hos kvinner enn menn og at de er kraftigere på høyre enn på venstre øre. Evnen til å forutsi graden av hørselstap er begrenset men god nok til mange formål. Det er kun marginale forskjeller mellom OAE og konvensjonell metode i forhold til virkning av støyeksponering. OAE er godt egnet til å fange opp hørselsforandringer hos yngre, men lite egnet for eldre personer med dårlig hørsel. Prosjektet er presentert ved en rekke konferanser. Prosjektet er utvidet på metodesiden i et samarbeid med Universitetet i Lund.

DPOAE og PTT ved 3-6 kHz. Bo Engdahl
DPOAE og PTT ved 3-6 kHz. Bo Engdahl

Figuren viser sammenhengen mellom otoakustiske emisjoner*og høreterskel målt med konvensjonell audiomteri.

Litteratur:

1. Janušauskas A, Sörnmo L, Svensson O, Engdahl B.  Detection of transient-evoked otoacoustic emissions and the design of time windows. IEEE Transactions on Biomedical Engineering 2002; 49(2): 132-139. (Also reprinted in: Year book of medical informatics. 2002. Spesial topics: Medical Imaging Informatics. Haux R, Kulikowski C (eds), Shattauer  Verlagsgesellschaft mbH, Stuttgart. ISBN: 3-7945-2193-5).
2. Engdahl B. Otoacoustic emissions in the general adult population of Nord-Trøndelag, Norway: I. Distributions by age, gender, and ear side. Int J Audiol 2002; 41: 78-87.
3. Engdahl B, Tambs K. Otoacoustic emissions in the general adult population of Nord-Trøndelag, Norway: II. Effects of noise, head injuries, and ear infections. Int J Audiol 2002; 41:64-77.
4. Engdahl B, Tambs K. Otoacoustic emissions in the general adult population of Nord-Trøndelag, Norway: III. Relationships with pure-tone hearing thresholds. Int J Audiol. 2005; 44:15-23.
5. Janušauskas A, Marozas V, Engdahl B,Hoffman HJ, Svensson O, Sörnmo L.  Otoacoustic emissions and improved pass/fail separation using wavelet analysis. Med Biolog Eng Comput 2001; 39(1): 134-9.

* - DPOAE - er forkortelsen på en type otoakustiske emisjoner, distorsjonsprodukter OAE.