Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Forskningsfunn

Økt risiko for øresus i støyutsatte yrker

Publisert Oppdatert

tinnitus.
tinnitus.

Menn i støyutsatte yrker og arbeidsledige eller trygdede kvinner er mest utsatt for øresus (tinnitus), viser en studie fra Folkehelseinstituttet. Forskerne har undersøkt sammenhengen mellom yrke og tinnitus.


Har du funnet en feil?

tinnitus.
tinnitus.

Blant menn fant forskerne en økt forekomst av tinnitus i yrker typisk forbundet med støy. Forekomsten hos menn blant de ti yrkene med størst risiko for støy var 1,5 til 2,1 ganger høyere enn i ikke-støyutsatte yrker.

Yrkene er ikke klassifisert i henhold til risikofaktorer for tinnitus, men i henhold til oppgaver og plikter knyttet til arbeidet. Mulige variasjoner i eksponering innenfor hver yrkeskategori innebærer at en sammenligning mellom yrker ikke nødvendigvis fanger opp alle mulige effekter av yrkeseksponering på tinnitus.

Dårlig helse kan trolig redusere mestringsevnen

Blant kvinner var yrke mindre assosiert med tinnitus, selv om det var en viss økt forekomst i enkelte yrker. Effekten av yrke ble også delvis redusert når forskerne kontrollerte for utdanning og inntekt hos kvinner. I stedet var det arbeidsledige eller trygdede kvinner som hadde størst risiko for tinnitus.

Det er nærliggende å tro at dårlig helse reduserer evnen til å mestre tinnitus, selv om man ikke kan utelukke at plagene med tinnitus allerede var en delaktig årsak til selve uførheten. Tinnitus kan også være forbundet med psykososiale faktorer som tap av sosial status, selvfølelse, sosial støtte, personlig økonomi og livsstilsfaktorer som fysisk inaktivitet

Metode

Forskerne kom fram til resultatene ved å koble 49 948 personer i Hørselsundersøkelsen i Nord-Trøndelag med data om yrke og utdanning fra Statistisk sentralbyrå. Det er cirka 400 ulike yrker, og studien presenterer tall for de 122 mest vanlige yrkene.

Det er få gode studier som har fått tallfestet risikoen for tinnitus knyttet til yrke. Denne studien avdekker utsatte yrker hvor det kan være ønskelig med tiltak.

Stress på jobben er en risikofaktor

En risikofaktor for tinnitus kan være arbeidsrelatert stress, som for eksempel lav kontroll over arbeidssituasjonen, liten støtte fra sjefer og kolleger, konflikt mellom arbeid og familieliv og en usikker arbeidssituasjon.

Tinnitus er ofte forbundet med hørselstap, men rammer også personer med normal hørsel. Og selv om tinnitus og hørselstap deler mange av de samme risikofaktorene, er tinnitus i større grad knyttet til sentrale mekanismer som styrer følsomheten for lyd.

Referanse

BMJ Open: Occupation and the risk of tinnitus: Results from the HUNT hearing loss study. Bo Engdahl, Norun Hjertager Krog, Ellen Kvestad, Howard J. Hoffman, Kristian Tambs.