Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Forskningsfunn

Hørselstap er arvelig

Publisert Oppdatert


36 prosent av variasjonen av hørselstap kan tilskrives arv, viser en undersøkelse fra Folkehelseinstituttet om betydningen av arv og miljø for hørsel i befolkningen.Har du funnet en feil?

Forskerne fant ingen alders- eller kjønnsforskjeller i arveligheten.

Metode

Data som er brukt i undersøkelsen kommer fra Hørselsundersøkelsen i Nord-Trøndelag. Materialet inneholder hørselstesting av 51 574 personer i alderen 20 til 101 år. I tillegg hadde forskerne informasjon om slektskapsforhold deltakerne imellom fra Statistisk sentralbyrå.

Fra datasettet kunne forskerne identifisere 11 263 søskenpar. Siden høy alder er en viktig risikofaktor for nedsatt hørsel, ble søskenparene delt inn i kategorier etter alder. Videre ble likhet innad i søskenpar, når det gjelder hørsel, beregnet separat for hver aldersgruppe. Forskerne antok at all likhet i hørsel mellom søsken skyldes arv og slik ble likheten innad i søskenpar brukt til å regne ut arveligheten. Dersom det er miljøfaktorer som også bidrar til søskenlikhet, vil arvelighetsestimatet være for høyt. Forskerne har sånn sett egentlig beregnet «øvre grense for arvelighet».

Årsakene til hørselstap er i stor grad ukjent

Resultatene fra undersøkelsen stemmer rimelig godt overens med tidligere funn, selv om beregnet arvelighet er litt lavere enn det som tidligere er funnet ved tvillingforskning. Denne studien er, så vidt kjent, den største i sitt slag. Disse resultatene har betydning for jakten på årsakene til nedsatt hørsel, som i stor grad er ukjent.

Forekomst av permanent hørselstap øker med økende alder, men det er store individuelle forskjeller i alder ved debut, progresjon og alvorlighetsgrad.

Referanse

Epidemiology: Heritability of Hearing Loss. Ellen Kvestad, Nikolai Czajkowski, Norun Hjartager Krog, Bo Engdahl, Kristian Tambs