Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Forskningsfunn

Gjentatte ørebetennelser og varig hørselstap

Publisert Oppdatert


En femdel av befolkningen under 65 år har et gjennomsnittlig moderat hørselstap på rundt 2 dB etter å ha hatt gjentatte ørebetennelser. Det viser Hørselsundersøkelsen i Nord-Trøndelag. Blant de eldre var effekten nær tredoblet, og sterkest blant kvinner.


Har du funnet en feil?

Som en del av Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag 1995–97 ble det foretatt en hørselsundersøkelse. Hele befolkningen over 19 år i 17 av fylkets 24 kommuner ble invitert, og ca. 70 prosent deltok. Til sammen 51 200 personer gjennomgikk audiometriske prøver. Deltakerene besvarte dessuten spørreskjemaer med opplysninger om støypåvirkning og andre mulige risikofaktorer for hørselstap, blant annet om de hadde hatt gjentatte ørebetennelser som barn eller senere.

Resultater

Det finnes mye forskning som viser at ørebetennelser kan føre til nedsatt hørsel mens de pågår. Det har vært langt mer usikkert i hvilken grad gjentatte ørebetennelser fører til varig hørselsnedsettelse. Ved Hørselsundersøkelsen rapporterte 19,2 % å ha hatt gjentatte ørebetennelser (16,5 % blant menn, 21,6 % blant kvinner).

Nye resultater viser at gjennomsnittlig hørselstap blant disse, sammenlignet med personer uten gjentatte ørebetennelser, var snaue 2 dB i alderen 20–44 år og drøye 2 dB i alderen 45-64 år. I disse aldersgruppene var tapet omtrent like stort blant menn og kvinner og omtrent like stort for lave, middels høye og høye frekvenser.

Blant personer over 64 år var effekten av tidligere ørebetennelse sterkere, med et gjennomsnittlig tap rundt 6 dB. Effekten var 1–2 dB sterkere blant kvinner enn blant menn, noe varierende med frekvensområde. I denne aldersgruppen var det også en betydelig sterkere effekt blant dem som rapporterte ørebetennelser tidlig i barndommen enn dem som rapporterte senere ørebetennelser. Gjennomsnittlig tap over ulike frekvensområder var eksempelvis 9,3 dB blant eldre som rapporterte gjentatte ørebetennelser før fireårsalderen,
men bare 3,7 dB blant dem som fikk sykdommen etter 10 års alder. Alle resultatene er kontrollert for alder og for en rekke andre forhold.

Den gjennomsnittlige effekten på noen få dB er altså moderat. Til sammenlikning regnes et gjennomsnittlig tap på 80 dB over 1/2, 1 og 2 kHz som funksjonell døvhet. Skaden som følger av ørebetennelser vil imidlertid variere fra tilfelle til tilfelle, og av og til kan det nok oppstå et betydelig tap. Ørebetennelser de første 3–4 leveår ser ut til å gjøre klart mer skade enn dem som oppstår senere. Kvinner ser ut til å ta noe større skade enn menn, uten at vi har noen god forklaring på dette.

Når tapet er betydelig større blant eldre enn blant yngre, selv om nesten alle ørebetennelsene forekom i barndommen, er det i hvert fall to mulige forklaringer. Mindre effektiv behandling kan ha ført til større skade for et par generasjoner siden enn nå. Alternativt kan hørselstap forårsaket av ørebetennelser faktisk øke med alderen. I hvert fall viser resultatene at effektene av ørebetennelse ikke slukes opp av den sterke aldersbetingede hørselsnedsettelsen som rammer de fleste eldre.

Referanse

Tambs K, Hoffman HJ, Engdahl B, Borchgrevink HM (2004): Hearing loss associated with ear infections in Nord-Trøndelag, Norway. Ear and Hearing 25; 388-396.