Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Forskningsfunn

Arbeidsstøy, skyting og hørselstap

Publisert Oppdatert


Resultater fra Hørselsundersøkelsen i Nord-Trøndelag viser klare hørselstap knyttet til arbeidsstøy og skyting blant middelaldrende og eldre menn, men ikke blant kvinner. Det kunne ikke påvises skadevirkninger av bruk av lommestereo eller høy musikk.


Har du funnet en feil?

I et publisert arbeid undersøkte vi sammenhengen mellom selvrapportert eksponering for støy og audiometriske resultater. Dataene omfatter ulike typer arbeidsstøy, impulsstøy (skyting) og høy musikk.

Rammer menn

Det var klare effekter av en del av disse risikofaktorene blant menn. Likevel forklarer de til sammen bare noen få prosent av befolkningsvariasjonen (variansen) i hørsel.

Til sammenlikning forklarer alder alene i størrelsesorden halvparten av variansen, og mest for høyfrekvens-hørsel.

Hørselstap som følge av arbeidsstøy har først og fremst rammet menn, i hvert fall i siste halvdelen av 1900-tallet, som denne undersøkelsen dekker.

Arbeidsplasser forbundet med noe hørselstap:

Typer arbeidsplasser som var forbundet med et visst hørselstap var:

 • Mekanisk og verkstedindustri (middelaldrende og eldre menn: opptil 1,8 dB for høye frekvenser)
 • Bygg/anlegg (middelaldrende og eldre menn: opptil 2,2 dB for høye frekvenser)
 • Tungtransport (middelaldrende menn: 0,9 dB for lave frekvenser, unge kvinner: opptil 6,3 dB for høye frekvenser, men svært usikre estimat)
 • Sjøfart/fiske (unge menn: opptil 2,2 dB for høye frekvenser)
 • Skogbruk (middelaldrende menn: 1,5 dB for høye frekvenser)

Arbeidsplasser uten hørselstap:

Følgende typer arbeidsplasser kunne ikke vises å føre til hørselstap i noen aldersgrupper, for noen kjønn eller noen frekvensområder:  

 • Treforedlingsindustri, annen industri,
 • Jordbruk
 • Forsvaret.

Hva slags arbeidsstøy kan gi hørselstap?

Typer arbeidsstøy forbundet med hørselstap var:

 • Spikerpistol/hamring (unge menn: 0,8 dB for middels frekvens, middelaldrende kvinner: 2,3 dB for høye frekvenser )
 • Motorsag (unge og middelaldrende menn: opptil 1,6 dB for høye frekvenser)
 • Traktor/anleggsmaskin (eldre menn: 1,6 dB for både middels og høye frekvenser)
 • Sprengning (unge menn: 1,2 dB for lave frekvenser)

Det var tilsynelatende betydelige effekter av langtransport og sprengning blant kvinner, men disse beregningene er ikke pålitelige fordi få kvinner var utsatt for slik støy. Det samme gjelder i noen grad spikerpistol eller hamring blant kvinner.

Arbeidsstøy uten hørselstap

Følgende typer støy på arbeidsplassen kunne ikke vises å gi hørselstap: 

 • Hamring/klinking i metall
 • Sirkelsag/maskinhøvel
 • Boremaskin
 • Maskinrom, annen industristøy.

Effekt av flere støykilder

Mange typer arbeidsplasser og arbeidsstøy er statistisk knyttet til hverandre. Hvis man for eksempel arbeider på bygg- og anlegg er det en oversannsynlighet for også å være eksponert for støy fra hamring, anleggsmaskiner, boremaskin og sprengning. Effektene av de ulike typene støy er kontrollert for hverandre, og dette kan i noen tilfelle føre til beregnede effekter spres på mange faktorer som hver især synes lave. Eksempelvis vil effekten av å arbeide på bygg- og anlegg være noe større enn disse beregningene viser fordi effekten av nevnte støytyper som forekommer på slike arbeidsplasser, er separert ut som egne effekter.

For å få et inntrykk av den samlede effekten av arbeidsstøy, ble det kalkulert en indeksverdi basert på alle spørsmålene om arbeidsstøy. Figuren viser samlet effekt av arbeidsstøy for de gruppene der effektene var størst, nemlig middelaldrende og eldre menn.

Effekt av støy på hørsel. Kristian Tambs
Effekt av støy på hørsel. Kristian Tambs


Impulsstøy

Blant menn, særlig middelaldrende og eldre, er det også betydelige hørselstap knyttet til impulsstøy, som i Nord-Trøndelag er nesten ensbetydende med skyting. Både i omfang og utbredelse er hørselstap etter skyting i Nord-Trøndelag nesten like alvorlig som samlet effekt av arbeidsstøy.

Trass i hyppig bruk av lommestereo, kunne ingen effekter av slik bruk påvises. Det betyr selvsagt ikke at dette utstyret er uskadelig uansett lydstyrke, men kanskje heller at de aller fleste bruker det på en fornuftig måte.

Det var heller ingen påvisbare effekter av besøk på diskotek, rockekonserter eller andre steder med høy musikk, men dette resultatet må fortolkes med varsomhet. Slik musikkstøy forekommer antakelig oftest i storbyer, som ikke finnes i Nord-Trøndelag.

Referanse 

Tambs K, Hoffman HJ, Borchgrevink HC, Samuelsen SO Holmen J.  Hearing Loss Induced by Noise, Ear Infections, and Head Injuries:  Results from the Nord-Trøndelag Hearing Loss Study. International Journal of Audiology 2003; 42:89-105.