Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.
Nyhet

Høringsuttalelse - Nasjonal kjernejournal

Folkehelseinstituttet er positiv til Helsedirektoratets forslag om å arbeide videre med planene om å innføre en kjernejournal, som kan gi helsepersonell raskere tilgang til nødvendig medisinsk informasjon om de pasientene de skal undersøke og behandle.

Det er viktig at pasientene gis god anledning til å reservere seg mot at informasjon om dem blir lagret og gjort tilgjengelig på denne måten. Folkehelseinstituttet vil derfor be om at direktoratet utreder om denne reservasjonsretten kan gjøres gjeldende for de ulike dataelementene i kjernejournalen enkeltvis, og ikke bare til kjernejournalen som sådan.