Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.
Forskningsfunn

Klar sammenheng mellom cerebral parese og lav apgarskår

Cerebral parese (CP) er den vanligste nevrologiske bevegelseshemmingen hos barn, og forekommer hos ca to per tusen barn i vestlige land. Det er tidligere vist en sterk sammenheng mellom apgarskår og CP hos barn med normal fødselsvekt, mens en slik sammenheng har vært usikker hos barn med lav fødselsvekt. En ny studie fra Folkehelseinstituttet viser en tydelig sammenheng mellom CP og apgarskår hos barn med både normal og lav fødselsvekt. Resultatene er publisert i anerkjente British Medical Journal.

gravid mage med hender.jpg

- I alle fødselsvektgruppene fant vi at mellom 10 og 17 prosent av barna med svært lav apgarskår utviklet cerebral parese. Dette er viktig å kjenne til i oppfølgingen av disse barna. Samtidig vil jeg understreke at mer enn 80 prosent av barna ikke utviklet CP, sier lege og forsker Kari Kveim Lie ved Folkehelseinstituttet.

Studien undersøkte sammenhengen mellom apgarskår, fødselsvekt og cerebral parese ved hjelp av et forskningsregister over barn med cerebral parese født i perioden 1986-95. Registeret ble koblet til Medisinsk fødselsregister, som inneholder opplysninger om fødselsvekt og apgarskår.

Resultatene viser at blant barn med normal fødselsvekt (2500 gram og høyere) var forekomsten av CP mer enn 100 ganger større hos barn med svært lav apgarskår sammenlignet med barn med høy apgarskår. Ti prosent av nyfødte med apgarskår lavere enn 4 utviklet CP, sammenlignet med bare 0,1 prosent blant barn med skår over 8.

I gruppen med lavest fødselsvekt (under 1500 gram) fikk 17 prosent av barna med apgarskår lavere enn 4 cerebral parese, mens bare fire prosent av nyfødte med apgarskår over 8 utviklet sykdommen.

Tolkning av resultatene

Lav apgarskår kan være et tegn på at barnet har fått for lite oksygen under fødselen, men lav apgarskår kan også skyldes andre forhold som gir nedsatt vitalitet hos barnet. Hvis barnets nervesystem har redusert funksjon, kan det påvirke alle komponentene i apgarskår. Dermed kan lav apgarskår også betraktes som tegn på selve hjerneskaden som gir cerebral parese; en hjerneskade som like gjerne kan ha oppstått i svangerskapet som i relasjon til fødselen. Denne studien kan derfor ikke belyse i hvor stor grad cerebral parese skyldes fødselsrelatert hjerneskade i forhold til skade som har oppstått tidligere.

Hva er cerebral parese?

Cerebral parese er en bevegelseshemming på grunn av en hjerneskade som er oppstått mens hjernen er umoden, det vil si i fosterlivet, under fødselen eller i de første levemåneder. Diagnosen stilles på bakgrunn av klinisk undersøkelse, og er ikke basert verken på laboratorieprøver eller spesifikke anatomiske forandringer. Tidligere trodde man at skade i forbindelse med fødselen var den hyppigste årsaken til cerebral parese, mens nyere forskning tyder på at de fleste tilfellene skyldes forhold før fødselen. Hva som er årsaken til cerebral parese hos det enkelte barn er i de fleste tilfeller ukjent.

Hva er apgarskår?

Apgarskår er et system for å registrere vitalitet hos et nyfødt barn, basert på bedømmelse av hjerteaktivitet, respirasjon, hudfarge (frisk eller blåblek), muskelspenning og reaksjonsevne. Apgarskår registreres på alle nyfødte enten de fødes på en liten fødestue eller på en spesialavdeling med avansert teknisk overvåking av fødselen. Apgarskår på 7-10 regnes som normalt, 4-6 er lavt, og under fire er svært lavt.