Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.
Forskningsfunn

Ingen sesongvariasjoner i søvnkvalitet hos nordboere

En studie blant deltakere i Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) viser at forekomsten av søvnvansker ikke varierer med årstidene og dagslyset slik tidligere studier har tydet på. En hypotese om å finne et liknende mønster for søvnvansker som for mørketidsdepresjon, ble ikke bekreftet i undersøkelsen.

Mann som sover (Foto: Colourbox.com)
Søvn. Foto: Colourbox.com

Det har vært en vanlig antakelse at svingninger i humør og søvn har sammenheng med årstiden og endringer i dagslyset. Folk som lever langt mot nord opplever svært store variasjoner i dagslyset som de må tilpasse seg til gjennom året. Det er bare gjennomført noen få befolkningsstudier på sesongvariasjoner i søvn, og resultatene har vært sprikende. I de fleste av studiene har det vært stilt direkte spørsmål om personen tror at søvnkvaliteten er påvirket av årstidene. Ved å stille dette spørsmålet har allerede forskerne avslørt sin hypotese.

Sovevaner og søvnløshet

Målet med den nye studien fra Folkehelseinstituttet, var å undersøke månedlige søvnvariasjoner hos befolkningen i et område med store årstidsvariasjoner i dagslyset. Ved å bruke data fra HUNT fra perioden 1995-97, hadde forskerne tilgang til data om sovevaner og søvnløshet hos mer enn 40 000 personer, med en gjennomsnittsalder på 44 år. Dataene omfattet alle måneder i året, bortsett fra juli.

I undersøkelsen var symptomer på søvnvansker definert som personens opplevelse av problemer med å sovne eller å ha vedvarende søvn, eller at personen følte seg uopplagt etter å ha sovet. Forekomsten av søvnløshet var i gjennomsnitt på 12,4 %, noe høyere for kvinner enn for menn. Deltakerne hadde også rapportert hvor mange timer de tilbrakte i sengen i løpet av et døgn.

Resultater

Noe overraskende ble det ikke funnet månedlige variasjoner verken i rapporteringen av søvnløshet eller i tiden personene tilbrakte i sengen. Man kunne kanskje forventet at søvnproblemer, som ofte opptrer ved siden av depresjon, ville øke gjennom vintermånedene. Men i studien ble det ikke funnet et slikt mønster, noe som skiller seg fra tidligere studier. Dette kan ha sammenheng med designet på studien. Deltakerne hadde ingen forutanelse om at forskerne var ute etter å finne et slikt årstidsmønster, slik som tilfellet kan ha vært i andre studier.