Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.
Nyhet

Snus overtar for røyking i Nordland

Nordland har lavest andel røykere blant ungdom og Finnmark høyest - sammenlignet med andre fylker. Snus kan til dels ha overtatt for røyking blant ungdom i Nordland. Nordland og Troms er de fylkene der både gutter og jenter bruker mest snus. Dette viser tall fra Nordland som nå publiseres i serien av ungdomsundersøkelser. 16-åringene har også svart på spørsmål om høyde og vekt, om fysisk aktivitet, TV-vaner, brusdrikking, alkoholvaner og om hvordan de oppfatter sin egenhelse.

Våren 2004 ble spørreskjemaundersøkelsen Ungdom og helse gjennomført i Nordland fylke. Undersøkelsen er den samme som ble gjennomført i Troms og Finnmark våren 2003, og i Oslo, Oppland og Hedmark 2000-2002. Tidligere er tallene fra ungdomsundersøkelsene i de fem første fylkene publisert. Nå er tallene fra Nordland klare og kan sammenlignes med de fem andre fylkene.

Folkehelseinstituttet står bak undersøkelsene i Sør-Norge, for de nordligste fylkene samarbeider instituttet med Senter for samisk helseforskning.

Røyking og snus

Ungdomsu.s. Andel jetner som røyker..
Ungdomsu.s. Andel jetner som røyker..
Fig 1:  Andel jenter 15-16 årsom røyker daglig eller av og til. 2000-2004.
Ungdomsu.s. 2000-2004, snusbruk gutter..
Ungdomsu.s. 2000-2004, snusbruk gutter..
Fig. 2: Andel gutter 15-16 år som bruker snus. 2000-2004.
Sammenligning mellom seks fylker viser at det for av-og-til-røyking og dagligrøyking sammenlagt er små forskjeller mellom fylkene. Samlet sett for alle seks fylker røyker en av tre jenter (33 prosent) og en av fire gutter (26 prosent).

Gutter i Hedmark, Finnmark og Troms røyker mest og guttene i Nordland minst. Blant jentene røykes det mest i Finnmark og Troms og minst i Nordland (fig 1).

De ivrigste snuserne bor i Nordland og Troms. En av tre gutter i 15-16-årsalderen bruker snus daglig eller av og til i disse to fylkene (fig 2). dette tyder på at snus kan ha overtatt for øyking i Nordland. Blant jentene viser tilsvarende tall at under en av ti jenter snuser; ni prosent i Nordland og sju prosent i Troms. Få jenter oppgir at de snuser til daglig.

Ofte er det de samme ungdommene som både røyker og bruker snus. Mellom 35 og 40 prosent av ungdommene i de seks fylkene bruker enten snus, røyk eller begge deler.

Ni av ti har god helse

Ungdommene ble også spurt om blant annet alkoholvaner, trimvaner, vekt og om de hadde god helse. Andelen gutter som vurderer helsa som god eller svært god ligger på rundt 90 prosent i alle fylkene, mens det for jentene varierer litt mer, men tallene er 85-90 prosent også for dem. 

Ungdom i Nordland var mindre plaget av smerter som hodepine og magesmerter enn i flere av de andre fylkene. Likevel hadde nesten to av tre (64 prosent) jenter vært plaget av hodepine og fire av ti (40 prosent) av magesmerter. For guttene var tallene henholdsvis 38 prosent og 14 prosent - altså vesentlig lavere.

Fysisk aktivitet

Ungdomsu.s. 2000-2004 - andel fem timer foran TV, PC.
Ungdomsu.s. 2000-2004 - andel fem timer foran TV, PC.
Fig 3. Andel 15-16-åringer som satt mer enn fem timer foran PC eller TV daglig, 2000-2004.
Totalt sett er over ti prosent av ungdommene i de seks fylkene ”inaktive”, det gjelder 10 prosent av guttene og 13 prosent av jentene. Det vil si at de ikke driver med noen form for idrett eller mosjon ukentlig som gjør at de blir andpustne eller svette.

Nordland og Oppland har høyest andel inaktive gutter (13 prosent), mens andelen inaktive jenter er høyest i Finnmark og Nordland (18 og 15 prosent). Guttene sitter atskillig mer foran PC, TV eller video til daglig enn jentene i alle seks fylker. Samlet for  fylkene satt 23 prosent av guttene og 14 prosent av jentene fem timer eller mer daglig foran skjermen. Mens det blant guttene var Troms og Finnmark som brukte skjermen mest, var det jentene i Nordland som toppet statistikken.

Vekt og kroppsmasseindeks (KMI)

Gjennomsnittlig kroppsvekt i forhold til høyden var noe høyere i Nord-Norge enn i fylkene lenger sør. Likevel var ungdommene i nord like fornøyde med egen vekt som ungdommene i de andre fylkene. For gutter synes det å vei for lite å være et likestort problem som å viee for mye. En av fem mener at de veier for lite, det er nesten like mange som synes at de veier for mye. Blant jentene var til sammen seks av ti misfornøyd med vekta. 

Brusdrikking

I alle fylker var det atskillig flere gutter enn jenter som drakk mye brus i 2000-2004. Mellom ni og 16 prosent av guttene drakk mye brus, men bare tre til fem prosent av jentene. Det ble drukket lite brus uten sukker. Blant ungdommer som drakk minst fire glass brus om dagen, oppga nesten sju av ti (70 prosent) at de sjelden eller aldri drakk lettbrus.

Alkoholvaner

Hedmark hadde den høyeste andelen ungdommer som noen gang hadde drukket alkohol og Oslo den laveste. Cirka en firedel av ungdommene som deltok i undersøkelsen i Oslo, har utenlandsk opprinnelse, og mange av disse drikker ikke alkohol.

Blant alkoholbrukerne er det blant Oslo-ungdom vanligst å drikke alkohol hver uke eller oftere, og minst vanlig i Finnmark. Nordland var det eneste fylket der flere jenter enn gutter drakk alkohol hver uke eller oftere.