Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Vellykket norsk-russisk samarbeid»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Vellykket norsk-russisk samarbeid

Nyhet

Vellykket norsk-russisk samarbeid

Samarbeidet mellom Norge og Russland, om helse og relaterte sosiale spørsmål i Barentsregionen, er nyttig for begge land så vel som for det internasjonale samfunnet. Dette er konklusjonen i en evaluering av prosjektperioden 2009-2011. Folkehelseinstituttet er en av flere deltakere.

Samarbeidet mellom Norge og Russland, om helse og relaterte sosiale spørsmål i Barentsregionen, er nyttig for begge land så vel som for det internasjonale samfunnet. Dette er konklusjonen i en evaluering av prosjektperioden 2009-2011. Folkehelseinstituttet er en av flere deltakere.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Evaluation report Norwegian Russian collaboration 2009-2011.jpg
Helse- og omsorgsdepartementet har årlig siden slutten av 90-tallet delt ut rundt 15 millioner kroner til helse- og sosialsamarbeid i Nordvest-Russland. Bevilgningene finansierer et omfattende prosjektsamarbeid med russisk helsevesen, myndigheter og frivillige organisasjoner. I 2009 til 2011 finansierte Norge 60 prosjekter i Nordvest-Russland. En uavhengig evaluering av ti av disse prosjektene konkluderer med at samarbeidet var vellykket.

Faglig kontakt

– Samtidig som prosjektporteføljen har styrket den faglige kontakten med russiske kolleger, har norske myndigheter mottatt viktig informasjon om situasjonen på helse- og sosialområdet i Nordvest-Russland, for eksempel om spredning av smittsomme sykdommer, heter det i rapporten.

Russiske myndigheter, leger, sykepleiere, lærere, sosialarbeidere, andre fagfolk og frivillige aktivister har på sin side fått informasjon, erfaringer og nye internasjonale tilnærmingsmåter til bruk i utviklingen av politikk og praksis for helsefremmende arbeid, sykdomsforebygging, helse- og sosialtjenester og i arbeidet med utsatte grupper.

Rom for forbedring

Takket være langsiktigheten i samarbeidet, oppnådde de fleste prosjektene i tilskuddsordningen målsetningene sine.

– Kommunikasjonen, planleggingen og gjennomføringen blir mer effektiv når de samme partnerne jobber sammen i mange år. Viktigheten av konkret erfaring kan heller ikke overvurderes. For å oppnå resultater, kreves imidlertid kompetente fagpersoner og vennlige faglige relasjoner, understreker evalueringsrapporten.

Men forfatterne mener det er rom for forbedringer. De anbefaler overgang til en åpen anbudsprosess med på forhånd gitte utvalgskriterier, for å gjøre søknadsprosessen mer gjennomsiktig. I tillegg bør de største prosjektene evalueres oftere, og rapportene bør fokusere mer på resultater enn på aktiviteter, mener de.

Folkehelsesamarbeid

Folkehelseinstituttet har årlig fått 2 - 2,5 millioner kroner av midlene som Helse- og omsorgsdepartementet deler ut til helse- og sosialsamarbeid i Nordvest-Russland. Instituttets prosjekter fokuserte stort sett på faglig kontakt og kompetanseoverføring.

Et av hovedprosjektene i evalueringsperioden var EpiNorth – et samarbeidsprosjekt om smittevernkontroll mellom Folkehelseinstituttet og søsterinstitutter i Russland, samt Sverige, Finland, Island, Danmark, Estland, Latvia, Litauen, Polen, Hviterussland og Ukraina. Dette prosjektet, som var delfinansiert av ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control), får gode skussmål i evalueringsrapporten. Forfatterne av rapporten mener at samarbeidet om innsamling av overvåkningsdata, samt organisering av årlige nettverkskonferanser, har gitt norske og russiske eksperter muligheten til å forstå hverandre bedre, noe som er viktig for bekjempelsen av sykdommer som ikke stopper ved landegrensene.

Folkehelseinstituttet arrangerte dessuten flere kurs i forskningsmetoder for medisinske forskere i Nordvest-Russland og bidro til etablering og drift av Den internasjonale skolen for folkehelse i Arkhangelsk (ISPHA) i samarbeid med Universitetet i Tromsø og fem andre universiteter.

Rus og trafikk

Folkehelseinstituttet fortsetter sin deltakelse i samarbeidet. For 2013 har instituttet fått innvilget prosjektstøtte på 2,87 millioner kroner til ni ulike prosjekter.

– I tillegg til smittevern, blir det i 2013 satset på samarbeidsprosjekter innen flere andre områder, sier seniorrådgiver Elena Torgersen ved avdeling for internasjonal folkehelse. Torgersen forteller at det blant annet er satt i gang nye samarbeidsprosjekter innen rus og trafikk, miljømedisin, forebygging av dødfødsler og utvikling av et varslingssystem for tidlig oppdagelse av oversykelighet og overdødelighet i befolkningen. Flere avdelinger hos Folkehelseinstituttet deltar.

Referanse

"Evaluation of the Grant Scheme for Norwegian-Russian Collaboration Projects in Health and Related Social Issues 2009-2011."