Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.
Nyhet

Starter folkehelsesamarbeid med Malawi

Nasjonalt Folkehelseinstitutt (FHI) starter samarbeid med det nyetablerte folkehelseinstituttet i Malawi.

De to institusjonene har et felles mål om å forbedre folkehelsen og redusere helseulikheter ved å fremme informasjon, overvåking, forskning og tiltak, for å løse offentlige helseutfordringer. Nå skal de i samarbeid, og med støtte fra den internasjonale organisasjonen for nasjonale folkehelseinstitutt, utvikle folkehelseinstituttet i Malawi til å bli en sentral institusjon for kunnskapsbasert folkehelse. Dessuten skal de undersøke mulighetene for vitenskapelig samarbeid om folkehelse mellom de to landene. Gjennom dette vil de også bidra til oppfyllelsen av FNs tusenårsmål for helse og post 2015-agendaen.

– For kvinner i Malawi er forventet levealder 58 år. Det plasserer landet som nummer 172 av 194 i WHOs oversikt over forventet levealder. Mange dør fremdeles av smittsomme sykdommer. Og selv om situasjonen er i bedring sliter landet med høy barne- og mødre dødelighet, sier internasjonal direktør Anne Bergh og forsetter:

– Det er behov for bedre oversikt over helsesituasjonen i befolkningen og bedre kontroll med smitteutbredelse, bedre oversikt over vannkvalitet, miljøgifter og andre faktorer som påvirker helsen. Folkehelseinstituttet i Norge har god kunnskap på flere av de områdene Folkehelseinstituttet i Malawi skal jobbe med og vi gleder oss til å bygge et gjensidig faglig samarbeid der vi kan lære av hverandre.

På besøk

Folkehelseinstituttet i Malawi ble etablert i desember i fjor. I løpet av vinteren har både en delegasjon fra instituttet, den malawiske helseministeren Catherine Gotani Hara og departementsråd Dr Charles C.V. Mwansambo vært på besøk i Oslo, for å høste av Folkehelseinstituttets erfaring etter 80 års drift. Nå tas samarbeidet videre.

Smittsomme sykdommer

Malawi ligger sør for Sahara og deler grense med Zambia, Mosambik og Tanzania. Det afrikanske landet har 16,7 millioner innbyggere. Smittsomme sykdommer som tuberkulose, malaria, hiv og aids, akutte luftveisinfeksjoner, diaré og feilernæring bidrar til størst sykdomsbyrde i den malawiske befolkningen. I tillegg er forekomsten av ikke-smittsomme sykdommer, som kreft og hjerte- og karsykdommer, økende.