Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Global helseberedskap »

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Global helseberedskap

Nyhet

Global helseberedskap

Et nytt prosjekt som støtter lavinntektsland i effektiv beredskapsplanlegging og sykdomsovervåking er lansert. Prosjektet ‘Global helseberedskap’ skal ledes av Folkehelseinstituttet og ble lansert i desember med internasjonale gjester fra Verdens Helseorganisasjon (WHO) og EU til stede.

Et nytt prosjekt som støtter lavinntektsland i effektiv beredskapsplanlegging og sykdomsovervåking er lansert. Prosjektet ‘Global helseberedskap’ skal ledes av Folkehelseinstituttet og ble lansert i desember med internasjonale gjester fra Verdens Helseorganisasjon (WHO) og EU til stede.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

 
global helsebredskapsmøte des 2013.jpg
Deltagere på lanseringsmøte

Prosjektet bygges på det internasjonale helsereglement (International Health Regulations, IHR) som ble vedtatt av WHO i 2005. Formålet er å forebygge og motvirke internasjonal spredning av akutte helsetrusler (biologiske, kjemiske og radionukleære) samt å sikre en internasjonal koordinert oppfølging. Alle land har sluttet seg til, men de fleste land ikke har maktet å gjennomføre dette regelverket.

- Vi vil løfte helsesikkerhet og beredskap som et satsingsområde. Vi inviterer til et bredt nasjonalt og internasjonalt samarbeid med aktuelle aktører på global helse og vil opprette konkrete prosjekter og samarbeidsarenaer framover, sier Internasjonal direktør ved FHI Anne Bergh.

Et hovedspørsmål i dette prosjektet er hvordan implementering av IHR kan bli et redskap både for internasjonal forebygging av spredning av smittsomme sykdommer mm og til hjelp for å styrke lavinntektsland sin egen kapasitet til håndtere utbrudd av nasjonal og internasjonal betydning.

Bjørn-Inge Larsen global helseberedskapsmøte 2013.jpg
Bjørn-Inge Larsen

- Det er mange positive sider ved globalisering men det kan også medføre folkehelseutfordringer som ikke respekterer noen grenser, sa departementsråd Bjørn-Inge Larsen på oppstartsmøtet.

Dr Stella Chungong fra WHO sa i sitt innlegg at det er stort behov for støtte f.eks. til land i Afrika når det gjelder helseberedskap, og at en slik støtte vil være svært velkommen. Hittil er det ingen land i Afrika som har maktet å innfri kravene som stilles i IHR.

Beredskapsprinsippene om nærhet, ansvar, likhet og samordning betyr at den som har ansvaret i en normalsituasjon også har ansvaret i en beredskapssituasjon. Beredskapsfunksjonene er de samme som driftsfunksjonene i «fredstid». Et velfungerende system i en normal situasjon, vil også være det som er best rustet til å håndtere en ekstraordinær situasjon.

Prosjektleder ved FHI er Frode Forland.

Se også: Conclusions from the Oslo Stakeholders’ Meeting about Global Health Preparedness